BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai Chính  sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học

 

1.      Xét cấp học bổng năm học 2020-2021

 

STT

Loại học bổng

Số lượt cấp

Số tiền

Nguồn

1

Học bổng tuyển sinh Cao học trong nước năm 2020

                    32

        443,000,000

Quỹ hỗ trợ sinh viên

2

Học bổng Tuyển sinh đối với Cựu SV Trường Đại học Mở trúng tuyển Cao học trong nước năm 2020

                   65

        325,000,000

Quỹ hỗ trợ sinh viên

3

Học bổng tuyển sinh học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho SV hệ Đào tạo từ xa qua mạng (học 10 môn hoàn học phí 1 môn)

168                          

221,760,000                    

Từ học phí học viên trúng tuyển

4

Học bổng tuyển sinh học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho SV hệ Đào tạo từ xa qua mạng (miễn giảm 5%, 10%, 20%, 30%, 100% học phí toàn khóa học)

           102                

137,153,000                    

Từ học phí học viên trúng tuyển

5

Học bổng tuyển sinh học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cho SV hệ Đào tạo từ xa qua mạng (học 10 môn hoàn học phí 1 môn)

        128                  

168,960,000                    

Từ học phí học viên trúng tuyển

6

Học bổng tuyển sinh học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cho SV hệ Đào tạo từ xa qua mạng (miễn giảm 5%, 10%, 20%, 30%, 100% học phí toàn khóa học)

           86                 

120,102,000                     

Từ học phí học viên trúng tuyển

7

Học bổng Tiếp sức đến trường

           46                  

260,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

8

Học bổng bão lũ từ tháng 10 năm 2020

            157               

471,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

9

Học bổng Chương trình liên kết Rouen - Tuyển sinh 2020 (HK1+HK2 NH20-21)

          17                  

286,660,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

10

Học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất (HK1+HK2 NH20-21)

           7                    

56,010,000                      

Quỹ hỗ trợ sinh viên

11

Học bổng Vượt khó học tập đợt 2 - HK2 NH19-20

           96                 

230,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

12

Học bổng Vượt khó học tập đợt 1 - HK1 NH20-21

          59                   

166,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

13

Học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh NH 20-21

           17                  

21,000,000                      

Quỹ hỗ trợ sinh viên

14

Học bổng sinh viên 5 tốt NH 19-20

           255                

362,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

15

Học bổng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác NH 19-20

            82                 

127,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

16

Học bổng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác NH 20-21

           86                  

136,000,000                    

Quỹ hỗ trợ sinh viên

17

Học bổng Tết dân tộc 2020

          30                    

60,000,000                      

Quỹ hỗ trợ sinh viên

18

Khen thưởng ngoại khóa NH 2018-2019

           43                  

57,000,000                      

Quỹ hỗ trợ sinh viên

Tổng cộng

              1,476 

    3,648,645,000

 

 

2.      Tiếp nhận cấp học bổng từ doanh nghiệp năm học 2020-2021

STT

Tên Doanh nghiệp, cá nhân

Ngày tiếp nhận

Số tiền

1

Ngân hàng Nam Á

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

                  50,000,000

2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

                  30,000,000

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Nam Hoa

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

                  20,000,000

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Trung tâm Sài Gòn

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

20,000,000                        

5

Cty TNHH Thăng Long Việt Nam

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

20,000,000                        

6

Cty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

20,000,000                         

7

Viettel IDC

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

20,000,000                        

8

Ngân hàng BIDV

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

20,000,000                        

9

Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Việt

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

10,000,000                        

10

CLB Cựu sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

10,000,000                        

11

Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 3

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

10,000,000                        

12

 Cty TNHH TM DV KT Công nghệ Toàn Thắng

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

10,000,000                        

13

Cty TNHH THNET

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

10,000,000                        

14

Cty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phi Ưng

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

10,000,000                        

15

Cty TNHH TM-DV-SX-XNK Hòa Đồng

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

6,000,000                          

16

Viettel Tp.HCM

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

5,000,000                          

17

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Long An

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

5,000,000                          

18

Cty TNHH Thiết bị Trường học Tân Tiến

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

5,000,000                          

19

Cty cổ phần Xây dựng Bách Khoa Sài Gòn

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

2,000,000                          

20

CLB Cựu sinh viên Khoa Xây dựng

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

2,000,000                         

21

Hộ kinh doanh Danh Tiếng

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

2,000,000                           

22

Cty TNHH MTV TM-DV Thiết bị văn phòng Tân Đại Thành

Lễ Khai giảng (28/10/2020)

2,000,000                          

23

Học viên Lớp Quản lý xây dựng và Lớp Kỹ thuật xây dựng khóa 2020

Lễ Khai giảng Sau đại học (07/11/2020)

2,000,000                           

24

Học viên Lớp Quản lý xây dựng và Lớp Kỹ thuật xây dựng khóa 2018

Lễ Khai giảng Sau đại học (07/11/2020)

6,000,000                          

25

Học viên Lớp Luật khóa 2018

Lễ Khai giảng Sau đại học (07/11/2020)

10,000,000                         

26

Học viên Lớp MCON018 - Bình Dương

Lễ Khai giảng Sau đại học (07/11/2020)

6,000,000                          

27

Học viên cao học

Lễ Tốt nghiệp Cao học (26/12/2020)

4,800,000                          

28

Cty TNHH Zee (nhãn hàng H&M)

28/01/2021

1,000,000

29

Viettel Pay Tp.HCM

01/02/2021

10,000,000

30

Viettel Pay Tp.HCM

01/02/2021

12,520,000

31

Viettel Pay Tp.HCM

13/04/2021

5,385,000

Tổng cộng

346,705,000                      

 

3.      Sinh viên được cấp học bổng ngoài trường năm học 2020-2021

STT

Loại học bổng

Số lượt cấp

Số tiền

1

TVN Group

Tổ chức Lễ trao học bổng trực tiếp ngày 14/11/2020 cho:

- 20 SV nghèo vượt khó Khoa Tài chính – Ngân hàng

- 19 SV nghèo vượt khó Khoa Xây dựng

- 11 SV nghiên cứu khoa học Khoa Xây dựng

             50,000,000

Tổ chức Lễ trao học bổng trực tiếp ngày 17/4/2021cho 30 SV nghèo vượt khó Khoa Xây dựng

             30,000,000

2

Học bổng Kumho

Trao trực tiếp cho 5 SV khóa 2019 và 5 SV khóa 2020 vượt khó học tập
(2.150.000đ/SV/HK x 2HK/SV x 10 SV)

43,000,000                

3

Học bổng do Báo Doanh nhân Sài Gòn tài trợ

Trao trực tiếp cho 10 SV có hoàn cảnh khó khăn do bão năm 2020 (1.500.000đ/SV x 10 SV)

15,000,000                        

Tổng cộng

100

138,000,000                      

4.      Thực hiện chính sách sinh viên năm học 2020-2021

4.1.           Miễn, giảm học phí theo nghị định 86,74 (Nguồn kinh phí nhà nước)

STT

Học kỳ

Năm học

SLSV được miễn, giảm học phí

 (Đvt: lượt sv)

Số tiền đã thực hiện miễn, giảm

 (Đvt: đồng)

1

3

2019-2020

81

281,623,000

2

1

2020-2021

97

                                    384,564,000

3

2

2020-2021

85

                                    250,364,000

Tổng

263

                                    916,551,000

4.2.           Cấp bù học phí theo quyết định 850 (áp dụng từ năm học 2015 - 2016 cho khóa 2015 trở đi) (Nguồn: Quỹ hỗ trợ sinh viên)

STT

Học kỳ

Năm học

SLSV được cấp bù học phí

 (Đvt: lượt sv)

Số tiền đã thực hiện cấp bù

(đvt: đồng)

1

3

2019-2020

81

382,765,000

2

1

2020-2021

97

500,408,500

3

2

2020-2021

85

519,735,000

Tổng

263

1,402,908,500

4.3.           Hỗ trợ chí phí học tập theo quyết định 66, thông tư liên tịch 35 (Nguồn: kinh phí nhà nước)

Số liệu được thống kê theo năm tài chính do kinh phí thực hiện chi trả theo năm tài chính

STT

Năm

SLSV được hỗ trợ
(Đvt: lượt sv)

Số tiền đã thực hiện hỗ trợ
(Đvt: đồng)

Ghi chú

1

2020 (Đợt 2)

27

75,096,000

HK 3 NH 2019-2020

2

2020 (Đợt 3)

29

103,704,000

HK 1 NH 2020-2021

3

2021 (Đợt 1)

18

58,110,000

HK 2 NH 2020-2021

 

TỔNG

74

                      236,910,000

 

4.4.           Miễn, giảm học phí cho con Cán bộ - Viên chức - Người lao động (theo Quy chế chi tiêu nội bộ) (Nguồn: Quỹ phúc lợi)

STT

Học kỳ

Năm học

SLSV được cấp bù học phí (Đvt: lượt sv)

Số tiền đã thực hiện cấp bù (đvt: đồng)

1

3

2019-2020

7

55,208,750

2

1

2020-2021

7

55,111,250

3

2

2020-2021

5

28,930,000

Tổng

19

139,250,000

         Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Minh Hà