BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Công khai Danh mục số bài báo công bố trong nước và quốc tế trong vòng 5 năm gần đây của giảng viên

STT

Năm công bố

Tên bài

Tác giả

1

2016

Vốn ngân hàng, sự tạo thanh khoản và hiệu quả của ngân hàng

Vũ Hữu Thành, Nguyễn Thị Ánh Như, Phạm Thu Hương

2

2016

Phân tích sự khác biệt về đầu tư của doanh nghiệp

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm

3

2016

Tìm hiểu các tri thức cốt lõi của quản lý dự án theo công nghệ Mỹ

Nguyễn Thanh Phong

4

2016

A Review of Designing End-Of-Term Speaking Tests for English Major Students at Ho Chi Minh City Open University

Đoàn Kim Khoa

5

2016

Tìm hiểu tri thức BIM hiện hành của các nước phát triển

Nguyễn Thanh Phong

6

2016

Determinants of the initial start-up sizes of new firms in Ho Chi Minh City

Nguyễn Minh Hà, Vũ Hữu Thành, Ngô Thành Trung, Huỳnh Thị Kim Tuyết

7

2016

Strategies To Simplify Reflective Journals for Enhancing Learners’ Critical Thinking

Trần Vũ Diễm Thúy

8

2016

Nghiên cứu ứng dụng BIM trong tính toán năng lượng công trình xây dựng

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Anh Thư, Trần Hồng Đức

9

2016

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến đầu tư của doanh nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cữu Long bằng mô hình Tobit

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm

10

2016

Xếp hạng các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng bằng phương pháp quy hoạch độ ưu tiên mờ nhóm

Nguyễn Thanh Phong

11

2016

Các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Hùng

12

2016

Ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình

Nguyễn Thanh Phong

13

2016

Các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật làm câm gen ở một số nấm gây bệnh cây trồng

Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

14

2016

Calculating Weights of Social Capital Index Using Analytic Hierarchy Process

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

15

2016

Detection and haplotype analysis of defective Apolipoprotein B-100 R3500Q mutation in Familial hypercholesterolemia in Vietnamese patients by AS-PCR (Allele specific PCR)

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Le Huyen Ai Thuy

16

2016

Môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nguyễn Minh Hà, Ngô Thành Trung, Vũ Hữu Thành, Lê Văn Hưởng

17

2016

Tính toán dự báo thoát nước mưa lưu vực Tân Hóa – Lò Góm (TP. HCM) bằng phần mềm pcswmm 2016

Huỳnh Thanh Sơn, Võ Quang Tường

18

2016

Non-invasive detection of LMP-1, LMP-2 (Epstein-Barr Latent membrane protein) load in the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population based on nasopharyngeal brushing samples

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Luong Bao Duy, Tran Ngoc Quynh Quynh, Bui Thi Duong Anh, Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

19

2016

Vai trò của Giám đốc đối với đầu tư của doanh nghiệp

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà

20

2016

Đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Hà, Võ Thị Trung Trinh, Vũ Hữu Thành, Ngô Thành Trung,, Phạm Trung Kiên

21

2016

Phân tích phi tuyến trụ thép truyền tải điện sử dụng phương pháp phân tích dầm-cột.

Đặng Phương Uyên, Lê Thanh Cường, Ngô Hữu Cường

22

2016

Bước đầu xây dựng phương pháp luận hỗ trợ định danh các mẫu nấm Cordyceps và các chi lân cận bằng phát sinh chủng loài phân tử đa gen

Trịnh Văn Hạnh, Ngô Thị Diệp, Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lao Đức Thuận

23

2016

Hiệu quả gia cường kháng uốn của tấm CFRP trong dầm chữ T ứng suất trước có và không có hệ neo CFRP dạng dải U

Phan Vũ Phương, Trương Thị Phương Quỳnh, Đặng Đăng Tùng, Nguyễn Minh Long

24

2016

Measuring social capital: the case for rural to urban migrant labourers in Ho Chi Minh City, Vietnam

Phuc Van Nguyen, Quyen Le Hoang Thuy To Nguyen

25

2016

Nghiên cứu biểu hiện kháng thể kháng HER-2 trên dòng tế bào CHO-DG44

Đoàn Chính Chung, Bùi Ngọc Thúy, Phạm Đình Chương, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Hòa, Vũ Tiến Luyện, Nguyễn Anh Xuân, Lao Đức Thuận, Doãn Ngọc Hải, Đỗ Minh Sĩ

26

2016

Phân tích đàn hồi bậc hai khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh và động bằng phần tử đồng xoay

Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Lê Văn Bình, Ngô Hữu Cường

27

2016

Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A, và DL0038B thuộc chi Cordyceps.

Vũ Tiến Luyện, Đinh Minh Hiệp, Trương Bình Nguyên, Lao Đức Thuận, Trịnh Văn Hạnh, Lê Huyền Ái Thúy

28

2016

Đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của TPHCM

Vũ Hữu Thành, Ngô Thành Trung

29

2016

Môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Vũ Hữu Thành, Ngô Thành Trung

30

2016

Tác động cấu trúc vốn đến giá trị các công ty phi tài chính

Võ Minh Long

31

2016

Nghề làm trang phục cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tâm Anh, Nguyễn Ngọc Sang

32

2016

Hình tượng Chằn trong văn hóa Khmer: từ sân khấu diễn xướng đến nghệ thuật điêu khắc

Nguyễn Thị Tâm Anh

33

2016

Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Thùy Anh, Vũ Hoàng Chương

34

2016

Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Nguyễn Kim Phước

35

2016

Tín ngưỡng thờ nữ thần trong tâm thức văn hóa Việt (Nghiên cứu trường hợp đền Mariamman, thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Thị Tâm Anh

36

2016

Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách

Lương Thị Thu Hương

37

2016

Adverse impact of food packaging and disposal tableware in fast food industry on human and the environment: a mini-review

Do Thi Kim Chi, Le Van Khoa, Sunil Herat

38

2016

Vốn FDI lấn át hay thúc đẩy vốn DI ở Việt Nam?

Nguyễn Kim Phước, Phạm Minh Tiến .

39

2016

Bioefficacy of leaf extracts from Pouzolzia zeylanica L. against diamondback moth Plutella xylostella in Viet Nam

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Đặng Thị Tình

40

2016

Isolation and identification of fungi for control Spodoptera Litura F. from the soils of Can Gio mangrove forest

Lê Thị Bích Liên, Nguyễn Thanh Bạch, Trần Lê Hữu Duyên, Nguyễn Bảo Quốc, Lê Thị Diệu Trang, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

41

2016

Non-invasive detection of LMP-1, LMP-2 (Epstein-Barr Latent membrane protein) load in the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population based on nasopharyngeal brushing sample.

Lao Duc Thuan, Bui Thi Duong Anh, Ho Ta Giap, Luong Bao Duy, Nguyen Hoang Anh Tuan, Ngo Dong Kha, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Tran Ngoc Quynh, Le Huyen Ai Thuy.

42

2016

Detection and haplotype analysis of defective Apolipoprotein B-100 R3500Q mutation in Familial hypercholesterolemia in Vietnamese patients by AS-PCR (Allele specific PCR)

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy.

43

2016

Pattern of EBNA-1, EBNA-2, LMP-1 and LMP-2 in nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese patients

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

44

2016

Epstein-barr virus detection in Vietnamese nasopharyngeal cancer patients based on BALF5 gene

Nguyen Hoang Anh Tuan, Lao Duc Thuan , Ngo Dong Kha , Ho Ta Giap , Nguyen Hai Chau , Nguyen Huu Dung , Le Huyen Ai Thuy

45

2016

Aberrant DNA methylation of Adenomatous Polyposis Coli gene with high-risk Human Papillomavirus in Vietnamese patients

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

46

2016

Molecular diagnosis of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population by detection of LMP-1 and LMP-2 in biopsy tumors.

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Tuan Anh , Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Tran Ngoc Quynh,Bui Thi  Duong Anh , Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

47

2016

Different perceptions of concern factors for strategic investment of the private sector in public - private partnership transportation projects

Tien Sy Do, Likhitruangsilp Veerasak, Onishi Masamitsu, Nguyễn Thanh Phong

48

2016

The highly predictive characteristic of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population bacsed on detection of EBNA-1, EBNA-2 (Epstein Barr Nuclear Antigen).

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Tuan Anh ,Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Thieu Hong Hue, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

49

2016

Initial studies on Biotin carboxylase (BC) and acyl-acyl carrier protein thioesterase (FATA) genes in Haematococcus pluvialis Flotow

Nguyen Tran Dong Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy, Bui Trang Viet

50

2016

Difficult Factors in Application of Derivative Financial Instruments Accounting - Experimental Stuty in Vietnam

Hanh Nguyen Thi Hong, Thuy Nguyen Thu

51

2016

A rapid PCR-Reverse Dot Blot method for the identification of bacterial intestinal pathogens in blood samples

Ho Thi Thanh Thuy, Lao Duc Thuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy

52

2016

Detection of defective apolipoprotein B-100 R3500Q mutation caused familial Hypercholesterolemia in vietnamese patients

Truong Kim Phuong, Bui Van Cong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

53

2016

Application of Fuzzy Analytic Network Process & TOPSIS for Supplier Selection

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong

54

2016

Size Effect in Shear Resistance of Pre-cracked Reinforced Concrete Deep Beams Rehabilitated by CFRP U-Strips

Phan V. P., Nguyen M. L., Dang D. T., Ong W. K, Marián R.

55

2016

How incomplete Property Rights affect Sustainable Development in Transition of Vietnam?

Thanh Bao Nguyen

56

2016

A Curious Case of Property Privatization: two examples of the tragedy of the anticommons in Ho Chi Minh City-Vietnam

Thanh Bao Nguyen*, Erwin van de Krabben, D. Ary A. Samsura

57

2016

The Study of Applying Building Information Modeling for Facilities Management in High Rise Buildings

Nguyễn Thanh Phong

58

2016

Multiple Criteria Decision Analysis For Assessment Project Success

Nguyễn Thanh Phong

59

2016

Rotating plasticity and nonshakedown collapse modes for elastic–plastic bodies under cyclic loads

Canh V. Le, Trần Trung Dũng, D.C. Pham

60

2016

Business model for smart grids: an agent-based simulation tool

Võ Nhật Vinh

61

2016

Indispensable Innovations in an English Listening and Speaking Class at an e-Learning Training System at Ho Chi Minh Open University (HOU)

Nguyễn Châu Bích Tuyền

62

2016

Demand Side Management: Design of Cooperation and the ICT of Implementing it.

Võ Nhật Vinh

63

2016

Build agent based computational models for smart grids

Võ Nhật Vinh

64

2016

The combination of adaptive filters to improve the quality of medical images in new wavelet domain

Võ Thị Hồng Tuyết

65

2016

Indispensable Innovations in an English Listening and Speaking Class at an E-Learning Training System at Ho Chi Minh Open University

Nguyễn Châu Bích Tuyền

66

2016

Active contour based on curvelet domain in medical images

Võ Thị Hồng Tuyết

67

2016

Các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Hùng

68

2016

Enhancing the Quality of Medical Images containing Blur combined with Noise pair

Võ Thị Hồng Tuyết

69

2016

Áp dụng RAROC để định lượng rủi ro của giá bán lẻ điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Duy Hoàng, Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Minh Hà

70

2016

ATTAINING VIETNAM’S GROWTH THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Truong My Diem

71

2016

Phân tích đến các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản ngân hàng bằng phương pháp Z-Score

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Bá Hướng

72

2016

Niềm tin và ý định mua sắm qua kênh truyền hình

Hoàng Thị Phương Thảo

73

2016

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến đầu tư của doanh nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cữu Long bằng mô hình Tobit

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà ,  Lê Bảo Lâm

74

2016

Numerical study of submarine landslide generated tsunami using Smoothed Particle Hydrodynamics method

Võ Nguyễn Phú Huân

75

2016

Nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai

Nguyễn Minh Hà, Ngô Thành Trung, Vũ Hữu Thành ,  Lê Văn Hưởng

76

2016

Đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Hà, Võ Thị Trung Trinh, Vũ Hữu Thành, Ngô Thành Trung, ,  Phạm Trung Kiên

77

2016

A dynamic foundation model for the analysis of plates on foundation to a moving oscillator

Trong Phuoc Nguyen, Dinh Trung Pham, Phuong Hoa Hoang

78

2016

A contact element for dynamic analysis of beams to a moving oscillator on tensionless elastic foundation

Trong Phuoc Nguyen, Dinh Trung Pham

79

2016

Thực nghiệm ảnh hưởng của  khối lượng nền lên dao động riêng của kết cấu dầm

Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Hoàng Phương Hoa

80

2016

Molecular diagnosis of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population by detection of LMP-1 and LMP-2 in biopsy tumors.

Thuan Duc Lao, Tuan Anh Hoang Nguyen, Kha Dong Ngo, Giap Ta Ho, Chau Hai Nguyen, Quynh Ngoc Tran, Duong Anh Thi Bui, Dung Huu Nguyen, Thuy Ai Huyen Le

81

2016

Thực nghiệm xác định thông số ảnh hưởng của khối lượng nền lên đặc trưng động học của hệ một bậc tự do

Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Hoàng Phương Hoa

82

2016

The highly predictive characteristic of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population bacsed on detection of EBNA-1, EBNA-2 (Epstein Barr Nuclear Antigen).

Thuan Duc Lao, Tuan Anh Hoang Nguyen, Kha Dong Ngo, Giap Ta Ho, Chau Hai Nguyen, Hue Hong Thieu, Dung Huu Nguyen, Thuy Ai Huyen Le

83

2016

Ảnh hưởng của đặc tính nền động lực học lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng điều hòa

Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước, Hoàng Phương Hoa

84

2016

Initial studies on Biotin carboxylase (BC) and acyl-acyl carrier protein thioesterase (FATA) genes in Haematococcus pluvialis Flotow

Nguyen Tran Dong Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy, Bui Trang Viet

85

2016

Hiệu quả giảm thiểu va đập của thiết bị gối cao su trong kết cấu chịu động đất

Lê Thành Tâm, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước

86

2016

Size Effect in Shear Resistance of Pre-cracked Reinforced Concrete Deep BeamsRehabilitated by CFRP U-Strips

Phan, V. P., Nguyen, M. L., Dang, D. T., Ong, W. K, , Marián, R.

87

2016

Can Loan Specialization Increase Net Interest Margin of Bank in Vietnam? IV - GMM Panel Model Approac

Vũ Hữu Thành, Nguyễn Chiến Thắng,
Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Phương Thanh

88

2016

Phân tích tĩnh tấm FGM sử dụng phương pháp Mesh-Free và lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản

Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Tân Văn, Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài

89

2016

Phân tích sự khác biệt về đầu tư của doanh nghiệp theo hình thức sở hữu bằng phương pháp phân rã Oaxaca - Blinder

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà ,  Lê Bảo Lâm

90

2016

Bước đầu xây dựng phương pháp luận hỗ trợ định danh các mẫu nấm Cordyceps và các chi lân cận bằng phát sinh chủng loài phân tử đa gen

Trịnh Văn Hạnh, Ngô Thị Diệp, Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lao Đức Thuận

91

2016

Phân tích động lực học dầm Timoshenko nhịp đơn trên nền đàn nhớt phi tuyến chịu tải trọng di động

Đoàn Kiều Văn Tâm, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Phước

92

2016

The influence of mass of two-parameter elastic foundation on dynamic responses of beams subjected to a moving mass

Nguyễn Trọng Phước,
Pham Dinh Trung

93

2016

Tác động cấu trúc vốn đến giá trị các công ty phi tài chính.

Võ Minh Long

94

2016

A new foundation model for dynamic analysis of beams on nonlinear foundation subjected to a moving mass

Nguyễn Trọng Phước, D. T. Pham, P. H. Hoang,

95

2016

Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Võ Minh Long, Nguyễn Duy Sữu

96

2016

Môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nguyễn Minh Hà, Ngô Thành Trung, Vũ Hữu Thành ,  Lê Văn Hưởng

97

2016

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp phi tài chính trên sàn HOSE.

Võ Minh Long

98

2016

Sự tự tin của giám đốc tác động đến đầu tư của doanh nghiệp

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà ,  Lê Bảo Lâm

99

2016

Vai trò của Giám đốc đối với đầu tư của doanh nghiệp

Lê Văn Hưởng ,  Nguyễn Minh Hà

100

2016

Các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật làm câm gen ở một số nấm gây bệnh cây trồng

Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

101

2016

Đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Hà

102

2016

Phân tích ứng xử động của kết cấu liền kề chịu động đất

Lê Thanh Cường

103

2016

Tổng quan về bài toán phân tích ứng xử động kết cấu trên nền chịu tải di động

Nguyễn Trọng Phước

104

2016

Ảnh hưởng của thông số khối lượng nền lên đáp ứng động của tấm chịu các phương tiện di động

Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa, Nguyen Trong Phuoc,
Do Kien Quoc

105

2016

Phân tích khả năng giảm chấn của hệ particle damper trong kết cấu chịu động đất

Huỳnh Đức Tú
Nguyễn Trọng Phước

106

2016

Sự kiến tạo xã hội về thực tại

Lê Minh Tiến

107

2016

Những khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ tinh giản biên chế

Phạm Huy Tiến, Nguyễn Anh Vũ

108

2016

Tác động của trí tuệ cảm xúc tới căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại TPHCM

Vũ Việt Hằng, Phan Thị Cẩm Linh

109

2016

Measuring Effects of Exchange Rate and World Price on Export Price of Vietnamese Coffee

Tô Thị Kim Hồng

110

2016

Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Nguyễn Kim Phước

111

2016

Application of monte carlo simulation method to estimate the reliability of design problem of the bored pile according to limited state

Trần Ngọc Tuấn, Đặng Xuân Vinh, Trần Tuấn Anh

112

2016

Factor of local characteristics on regional FDI inflows into Mekong Delta, 

Nguyen Kim Phuoc

113

2016

Human devolopment  index impact on economic growth,  

Phạm Tan Hoa, Le ThanhLiem, Nguyen Kim Phuoc

114

2016

Bioefficacy of leaf extracts from Pouzolzia zeylanica L. against diamondback moth Plutella xylostella in Viet Nam

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Đặng Thị Tình

115

2016

Isolation and identification of fungi for control Spodoptera Litura F. from the soils of Can Gio mangrove forest

Lê Thị Bích Liên, Nguyễn Thanh Bạch, Trần Lê Hữu Duyên, Nguyễn Bảo Quốc, Lê Thị Diệu Trang, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

116

2016

ATTAINING VIETNAM’S GROWTH THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Truong My Diem

117

2016

Determinant of the initial start - up sizes of new firms in HCMC

 Vũ Hữu Thành,  Ngô Thành Trung

118

2016

Evaluation of EBNA-1 (Epstein-Barr virus nuclear antigen-1) prevalence in nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese patients.

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Ngo Dong Kha, Thieu Hong Hue, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

119

2016

Identification of bacterial intestinal pathogens by a PCR-Reverse Dot blot procedure

Ho Thi Thanh Thuy, Lao Duc Thuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy

120

2016

DNA hypermethylation patterns of APC gene promoter in Vietnamese High-risk HPV infected patients

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

121

2016

Classification of Cordyceps and related fungi -  A review

Vu Tien Luyen, Lao Duc Thuan, Dinh Minh Hiep, Truong Binh Nguyen

122

2016

Is Gender Pay Gap Low in Plants with More Female Managers? Evidence from Vietnamese Small and Medium Enterprises

Pham Dinh Long, Tran Thi Hieu

123

2016

Detecting familial defective apolipoprotein B-100 R3500Q in Vietnamese patients by PCR Sequencing

Bui Van Cong, Nguyen Thi Nga, Pham Nguyen Oanh Vu, Truong Kim Phuong

124

2016

Mini review: MicroRNA in nasopharyngeal Carcinoma

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Nguyen Van Truong, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

125

2016

 Vốn FDI lấn át hay thúc đẩy vốn DI ở Việt Nam?

Nguyễn Kim Phước ,Phạm Minh Tiến .

126

2016

Rotating plasticity and nonshakedown collapse modes for elastic–plastic bodies under cyclic loads

Canh V. Le, Trần Trung Dũng, D.C. Pham
 

127

2016

Measurement Of Career Success: The Case Of Rural To Urban Migrant Labourers In Ho Chi Minh City, Vietnam

Nguyen Van Phuc, Quan Minh Quoc Binh, Nguyen Le Hoang Thuy To Quyen

128

2016

The Reflection on the Utilization of Communication Strategies of the English Majors at Ho Chi Minh City Open University

Bùi Đỗ Công Thành

129

2016

The Obstacles of Students in English Speaking Skill and the Ultimate Solutions of Teachers in English Speaking Class

Nguyễn Châu Bích Tuyền

130

2016

Demand High Learning: From ‘covering material’ to deep practice

Mai Minh Tiến

131

2016

A Review of Designing End-Of-Term Speaking Tests for English Major Students at Ho Chi Minh City Open University

Đoàn Kim Khoa

132

2016

Difficult Factors in Application of Derivative Financial Instruments Accounting - Experimental Study in Vietnam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thu Thủy

133

2016

Strategies To Simplify Reflective Journals for Enhancing Learners’ Critical Thinking

Trần Vũ Diễm Thúy

134

2016

Kế toán công cụ tài chính phái sinh Việt Nam – Từ quy định đến thực tiễn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

135

2016

Chuyển gia đào tạo, tầm quan trọng của môi trường làm việc trong các tổ chức tại TPHCM

Vũ Việt Hằng , Huỳnh Đạt Lâm

136

2016

The factors impact in applying derivative financial instruments accounting-experimental survey in Vietnam

Hà Xuân Thạch, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

137

2016

Detection and haplotype analysis of defective Apolipoprotein B-100 R3500Q mutation in Familial hypercholesterolemia in Vietnamese patients by AS-PCR (Allele specific PCR)

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy.

138

2016

Các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Minh Hà ,  Nguyễn Văn Hùng

139

2016

Ứng dụng phương pháp PCR trong việc xác định nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa  Magnaporthe oryzae

Đoàn Thị Hoà, Võ Thị Ngọc Linh, Trương Thành Nhập, Nguyễn Bằng Phi, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Bảo Quốc

140

2016

Nghiên cứu các yếu tố thành công của những dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư bằng phương pháp đám mây từ

Nguyễn Thanh Phong

141

2016

Các tri thức cốt lõi của quản lý dự án theo công nghệ Mỹ

Nguyễn Thanh Phong

142

2016

Sự tham gia của người dân vào quy trình  ngân sách

Lương Thị Thu Hương

143

2016

Tha factors impact in applying derivative financial instruments accounting-experimental survey in Vietnam

Hà Xuân Thạch, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

144

2016

Difficult Factors in Application of Derivative Financial Instruments Accounting - Experimental Stuty in Vietnam

Hanh Nguyen Thi Hong, Thuy Nguyen Thu

145

2016

The Reflection on the Utilization of Communication Strategies of the English majors at Ho Chi Minh City Open University

Bùi Đỗ Công Thành

146

2016

Application of technique for order of preference by similarity to ideal solution method for personnel selection problem

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

147

2016

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tình trạng việc làm của thanh niên nhấp cư trên địa bàn quận Tân Phú - TPHCM

Nguyễn Thuấn, Nguyễn Thị Ngọc Trang

148

2016

Application of technique for order of preference by similarity to ideal solution method for personnel selection problem

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

149

2016

Application of technique for order of preference by similarity to ideal solution method for personnel selection problem

Nguyễn Văn Phúc,
Nguyễn Thanh Phong,
Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên
, Huỳnh Đặng Bích Vy

150

2016

So sánh hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp niêm yết

Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức

151

2016

Application of technique for order of preference by similarity to ideal solution method for personnel selection problem

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

152

2016

Applying supply chain management to construction industry

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

153

2016

Applying supply chain management to construction industry International

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

154

2016

Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Việt Nam: Phương pháp tham số và phi tham số

Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức

155

2016

Applying supply chain management to construction industry International

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên,  Huỳnh Đặng Bích Vy

156

2016

Quản trị công ty, cơ cấu vốn và hiệu quả kỹ thuật : Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức, Lê Thị Thanh Loan

157

2016

Application of Fuzzy Analytic Network Process & TOPSIS for Supplier Selection

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong

158

2016

Application of Fuzzy Analytic Network Process & TOPSIS for Supplier Selection

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong

159

2016

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của doanh nghiệp ở đồng bằng Sông Cửu Long

Lê Bảo Lâm, Nguyễn Minh Hà, Lê Văn Hưởng

160

2016

Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Việt, Vũ Quốc Thông

161

2016

How incomplete Property Rights affect Sustainable Development in Transition of Vietnam?

Thanh Bao Nguyen

162

2016

A Curious Case of Property Privatization: two examples of the tragedy of the anticommons in Ho Chi Minh City-Vietnam

Thanh Bao Nguyen, Erwin van de Krabben, D. Ary A. Samsura

163

2016

The Study of Applying Building Information Modeling for Facilities Management in High Rise Buildings

Nguyễn Thanh Phong

164

2016

Multiple Criteria Decision Analysis For Assessment Project Success

Nguyễn Thanh Phong

165

2016

Ảnh hưởng của các yếu tố văn hoá Việt Nam đến thực tiễn kinh doanh: Nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ công chúng

Vân Thị Hồng Loan

166

2016

Determinants of the Initial start-up sizes of new firms in Ho Chi Minh City

Nguyen Minh Ha, Vu Huu Thanh, Ngo Thanh Trung , Huynh Thi Kim Tuyet

167

2016

Business model for smart grids: an agent-based simulation tool

Võ Nhật Vinh

168

2016

Effects of Exchange rate and world prices on export price of Vietnamese coffee

Tô Thị Kim Hồng

169

2016

Demand Side Management: Design of Cooperation and the ICT of Implementing it.

Võ Nhật Vinh

170

2016

Sự biến động giá và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam xuất khẩu trên thị trường Thế giới

Tô Thị Kim Hồng

171

2016

Đo lường sự thành công nghề nghiệp của lao động di cư đến thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Phúc, Quan Minh Quốc Bình, Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên

172

2016

Hình ảnh thương hiệu trường và lòng trung thành của người học: Trường hợp trường Cao đẳng nghề hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Phương Thảo

173

2016

Do female leaders influence bank performance and bank risk taking

Linh Nguyen, Ngoc Vu

174

2016

Nghiên cứu biểu hiện kháng thể kháng HER-2 trên dòng tế bào CHO-DG44

Đoàn Chính Chung, Bùi Ngọc Thúy, Phạm Đình Chương, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Hòa, Vũ Tiến Luyện, Nguyễn Anh Xuân, Lao Đức Thuận, Doãn Ngọc Hải, Đỗ Minh Sĩ

175

2016

Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A, và DL0038B thuộc chi Cordyceps.

Vũ Tiến Luyện, Đinh Minh Hiệp, Trương Bình Nguyên, Lao Đức Thuận, Trịnh Văn Hạnh, Lê Huyền Ái Thúy

176

2016

Tác động của bất bình đẳng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2002-2012

Lê Hồ Phong Linh, Nguyễn Ngọc Anh Trúc

177

2016

Hiện tượng thu mua nông sản "lạ" của thương lái Trung Quốc tại một số tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long

Lê Hồ Phong Linh, Tống Hồng Lam

178

2016

Nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai

Nguyễn Minh Hà,  Ngô Thành Trung, Vũ Hữu Thành, Lê Văn Hưởng

179

2016

Đánh giá của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của TPHCM

 Vũ Hữu Thành
 Ngô Thành Trung

180

2016

Detection and haplotype analysis of defective Apolipoprotein B-100 R3500Q mutation in Familial hypercholesterolemia in Vietnamese patients by AS-PCR (Allele specific PCR).

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Le Huyen Ai Thuy

181

2016

Môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 Vũ Hữu Thành,  Ngô Thành Trung

182

2016

Non-invasive detection of LMP-1, LMP-2 (Epstein-Barr Latent membrane protein) load in the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population based on nasopharyngeal brushing samples

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Luong Bao Duy, Tran Ngoc Quynh, Bui Thi Duong Anh, Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

183

2016

Tác động cấu trúc vốn đến giá trị các công ty phi tài chính

 Võ Minh Long

184

2016

Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Thùy Anh , Vũ Hoàng Chương

185

2016

Viễn cảnh phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam

Trần Tuấn Anh

186

2016

Detection and haplotype analysis of defective Apolipoprotein B-100 R3500Q mutation in Familial hypercholesterolemia in Vietnamese patients by AS-PCR (Allele specific PCR)

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Le Huyen Ai Thuy

187

2016

Molecular screening for Epstein Barr virus (EBV): detection of genomic EBNA-1, EBNA-2, LMP-1, LMP-2 among Vietnamese patients with nasopharyngeal brushing samples

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

188

2016

Non-invasive detection of LMP-1, LMP-2 (Epstein-Barr Latent membrane protein) load in the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population based on nasopharyngeal brushing samples

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Luong Bao Duy, Tran Ngoc Quynh Quynh, Bui Thi Duong Anh, Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

189

2016

Promoter aberrant methylation of the RARβ gene as a candidate biomarker for Vietnamese Cervical cancer patients

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

190

2016

Establishment of a novel Multiplex real-time pcr assay for genotyping of SNP rs12979860 variants near il28b locus

Ho Thi Thanh Thuy, Ho Thi Tay, Thai Ngoc Khanh Linh, Nguyen Bao Toan, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

191

2016

Molecular diagnosis of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population by detection of LMP-1 and LMP-2 in biopsy tumors.

Thuan Duc Lao, Tuan Anh Hoang Nguyen, Kha Dong Ngo, Giap Ta Ho, Chau Hai Nguyen, Quynh Ngoc Tran, Duong Anh Thi Bui, Dung Huu Nguyen, Thuy Ai Huyen Le

192

2016

Pattern of EBNA-1, EBNA-2, LMP-1 and LMP-2 in Nasopharyngeal Carcinoma in Vietnamese Patients

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

193

2016

The highly predictive characteristic of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population bacsed on detection of EBNA-1, EBNA-2 (Epstein Barr Nuclear Antigen).

Thuan Duc Lao, Tuan Anh Hoang Nguyen, Kha Dong Ngo, Giap Ta Ho, Chau Hai Nguyen, Hue Hong Thieu, Dung Huu Nguyen, Thuy Ai Huyen Le

194

2016

Detection of Defective Apolipoprotein B-100 R3500Q Mutation Caused Familial Hypercholesterolemia in Vietnamese Patients

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy

195

2016

Initial studies on Biotin carboxylase (BC) and acyl-acyl carrier protein thioesterase (FATA) genes in Haematococcus pluvialis Flotow

Nguyen Tran Dong Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy, Bui Trang Viet

196

2016

A Rapid PCR-Reverse Dot Blot Method for the Identification of Bacterial Intestial Pathogens in Blood Samples

Ho Thi Thanh Thuy, Lao Duc Thuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy

197

2016

Build agent based computational models for smart grids

Võ Nhật Vinh

198

2016

Aberrant DNA Methylation of Adenomatous Polyposis Coli Gene with High-Risk Human Papillomavirus in Vietnamese Patients

Trương Kim Phượng, Lao Đức Thuận, Lê Huyền Ái Thúy

199

2016

The combination of adaptive filters to improve the quality of medical images in new wavelet domain

Võ Thị Hồng Tuyết

200

2016

Active contour based on curvelet domain in medical images

Võ Thị Hồng Tuyết

201

2016

Enhancing the Quality of Medical Images containing Blur combined with Noise pair

Võ Thị Hồng Tuyết

202

2016

The factors impact in applying derivative financial instruments accounting-experimental survey in Vietnam

Hà Xuân Thạch, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

203

2016

Epstein-barr virus detection in Vietnamese nasopharyngeal cancer patients based on BALF5 gene

Nguyen Hoang Anh Tuan, Lao Duc Thuan, Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

204

2016

Khảo sát hiệu lực phòng trừ sinh học sâu tơ (Plutella xylostella L.) hại rau ăn lá từ dịch chiết thô lá cây ngũ sắc (Lantana camara L.)

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Đặng Thanh Nghĩa, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Bảo Quốc

205

2016

Measuring social capital: the case for rural to urban migrant labourers in Ho Chi Minh City, Vietnam

Nguyen Van Phuc, Nguyen Le Hoang Thuy To Quyen

206

2016

Tổng quan về lý thuyết và khung đo lường vốn xã hội

Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

207

2016

Các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật RNAi ở một số nấm gây bệnh cho cây trồng

Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

208

2016

Ứng dụng phương pháp pcr trong việc xác định nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa, Magnaporthe oryzae

Đoàn Thị Hoà, Võ Thị Ngọc Linh, Trương Thành Nhập, Nguyễn Bằng Phi, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Bảo Quốc

209

2016

Project Success Evaluation using TOPSIS Algorithm

Phong Thanh Nguyen, Phuc Van Nguyen, Quyen Le Hoang Thuy To Nguyen, Vy Dang Bich Huynh

210

2016

Kế Toán Công Cụ Tài Chính Phái Sinh Việt Nam: Từ Quy Định Đến Thực Tiễn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

211

2016

Vietnamese Young Learners' Language Play in an EFL Classroom

Mai Minh Tiến

212

2016

Phân tích ứng xử động của kết cấu liền kề chịu động đất

Lê Thanh Cường

213

2016

Đánh giá khả năng biến động tắng sản lượng gạo xuất khẩu – Trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam

Nguyen Tran Cam Linh, Phan Thi Yen

214

2016

Nghiên cứu các yếu tố thành công của những dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư bằng phương pháp đám mây từ

Nguyễn Thanh Phong

215

2016

Các tri thức cốt lõi của quản lý dự án theo công nghệ Mỹ

Nguyễn Thanh Phong

216

2016

Tổng quan về bài toán phân tích ứng xử động kết cấu trên nền chịu tải di động

Nguyễn Trọng Phước

217

2016

Ảnh hưởng của thông số khối lượng nền lên đáp ứng động của tấm chịu các phương tiện di động

Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa, Nguyen Trong Phuoc, Do Kien Quoc

218

2016

Phân tích khả năng giảm chấn của hệ particle damper trong kết cấu chịu động đất

Huỳnh Đức Tú, Nguyễn Trọng Phước

219

2016

Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Thùy Anh, Vũ Hoàng Chương

220

2016

Phân tích động lực học dầm Timoshenko nhịp đơn trên nền đàn nhớt phi tuyến chịu tải trọng di động

Đoàn Kiều Văn Tâm, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Phước

221

2016

The factors impact in applying derivative financial instruments accounting-experimental survey in Vietnam

Hà Xuân Thạch, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

222

2016

Application of technique for order of preference by similarity to ideal solution method for personnel selection problem

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

223

2016

Applying supply chain management to construction industry

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, Huỳnh Đặng Bích Vy

224

2016

Determinants of the Initial start-up sizes of new firms in Ho Chi Minh City

Nguyen Minh Ha, Vu Huu Thanh, Ngo Thanh Trung, Huynh Thi Kim Tuyet

225

2016

Niềm tin và ý định mua sắm qua kênh truyền hình

Hoàng Thị Phương Thảo

226

2016

Nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai

Nguyễn Minh Hà, Ngô Thành Trung, Vũ Hữu Thành, Lê Văn Hưởng

227

2016

Sự tự tin của giám đốc tác động đến đầu tư của doanh nghiệp

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm

228

2016

Ứng dụng phương pháp PCR trong việc xác định nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa Magnaporthe oryzae

Đoàn Thị Hoà, Võ Thị Ngọc Linh, Trương Thành Nhập, Nguyễn Bằng Phi, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Bảo Quốc

229

2016

Evaluation of EBNA-1 (Epstein-Barr virus nuclear antigen-1) prevalence in nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese patients.

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Ngo Dong Kha, Thieu Hong Hue, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

230

2016

Identification of bacterial intestinal pathogens by a PCR-Reverse Dot blot procedure

Ho Thi Thanh Thuy, Lao Duc Thuan, Truong Kim Phuong, Le Huyen Ai Thuy

231

2016

DNA hypermethylation patterns of APC gene promoter in Vietnamese High-risk HPV infected patients

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

232

2016

Classification of Cordyceps and related fungi - A review

Vu Tien Luyen, Lao Duc Thuan, Dinh Minh Hiep, Truong Binh Nguyen

233

2016

Detecting familial defective apolipoprotein B-100 R3500Q in Vietnamese patients by PCR Sequencing

Bui Van Cong, Nguyen Thi Nga, Pham Nguyen Oanh Vu, Truong Kim Phuong

234

2016

Mini review: MicroRNA in nasopharyngeal Carcinoma

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Nguyen Van Truong, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

235

2016

Tác động của bất bình đẳng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2002-2012

Lê Hồ Phong Linh, Nguyễn Ngọc Anh Trúc

236

2016

Hiện tượng thu mua nông sản "lạ" của thương lái Trung Quốc tại một số tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long

Lê Hồ Phong Linh, Tống Hồng Lam

237

2016

Edge detection in low-quality medical images

Vo Thi Hong Tuyet, Nguyen Thanh Binh

238

2016

Nghiên cứu môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai

Vũ Hữu Thành, Ngô Thành Trung

239

2016

Active contour based on curvelet domain in medical images

Võ Thị Hồng Tuyết

240

2016

Adaptive filter and threshold for image denoising in new generation wavelet

Võ Thị Hồng Tuyết

241

2016

Sự kiến tạo xã hội về thực tại

Lê Minh Tiến

242

2016

Tác động của trí tuệ cảm xúc tới căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại TPHCM

Vũ Việt Hằng, Phan Thị Cẩm Linh

243

2016

Chuyển gia đào tạo, tầm quan trọng của môi trường làm việc trong các tổ chức tại TPHCM

Vũ Việt Hằng, Huỳnh Đạt Lâm

244

2016

Viễn cảnh phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam

Trần Tuấn Anh

245

2016

Factor of local characteristics on regional FDI inflows into Mekong Delta,

Nguyen Kim Phuoc

246

2016

Application of TOPSIS method for personnel selection problem

Phuc Van Nguyen, Phong Thanh Nguyen, Quyen Le Hoang Thuy To Nguyen, Vy Dang Bich Huynh

247

2016

Human devolopment index impact on economic growth,  

Phạm Tan Hoa, Le ThanhLiem, Nguyen Kim Phuoc

248

2016

Applying Supply Chain Management to Construction Industry: A Case Study of Vietnam

Vi Nguyen Nguyen, Luan Hong Pham, Thu Anh Nguyen, Phong Thanh Nguyen,  Quyen Le Hoang Thuy To Nguyen, Vy Dang Bich Huynh

249

2016

Detection and haplotype analysis of defective Apolipoprotein B-100 R3500Q mutation in Familial hypercholesterolemia in Vietnamese patients by AS-PCR (Allele specific PCR)

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Le Huyen Ai Thuy

250

2016

Molecular diagnosis of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population by detection of LMP-1 and LMP-2 in biopsy tumors.

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Tuan Anh , Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Tran Ngoc Quynh,Bui Thi  Duong Anh , Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

251

2016

The highly predictive characteristic of Nasopharyngeal carcinoma in Vietnamese population bacsed on detection of EBNA-1, EBNA-2 (Epstein Barr Nuclear Antigen).

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Tuan Anh ,Ngo Dong Kha, Ho Ta Giap, Nguyen Hai Chau, Thieu Hong Hue, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

252

2016

Initial studies on Biotin carboxylase (BC) and acyl-acyl carrier protein thioesterase (FATA) genes in Haematococcus pluvialis Flotow

Nguyen Tran Dong Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy, Bui Trang Viet

253

2016

Molecular screening for Epstein Barr virus (EBV): detection of genomic EBNA-1, EBNA-2, LMP-1, LMP-2 among Vietnamese patients with nasopharyngeal brushing samples

Lao Duc Thuan, Nguyen Hoang Anh Tuan, Nguyen Huu Dung, Le Huyen Ai Thuy

254

2016

Promoter aberrant methylation of the RARβ gene as a candidate biomarker for Vietnamese Cervical cancer patients

Truong Kim Phuong, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

255

2016

Establishment of a novel Multiplex real-time pcr assay for genotyping of SNP rs12979860 variants near il28b locus

Ho Thi Thanh Thuy, Ho Thi Tay, Thai Ngoc Khanh Linh, Nguyen Bao Toan, Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy

256

2016

The Reflection on the Utilization of Communication Strategies of the English Majors at Ho Chi Minh City Open University

Bùi Đỗ Công Thành

257

2016

The Obstacles of Students in English Speaking Skill and the Ultimate Solutions of Teachers in English Speaking Class

Nguyễn Châu Bích Tuyền

258

2016

Demand High Learning: From ‘covering material’ to deep practice

Mai Minh Tiến

259

2016

Hình ảnh thương hiệu trường và lòng trung thành của người học: Trường hợp trường Cao đẳng nghề hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Phương Thảo

260

2017

The relationship between diversification and performance of firm by Gsem method

Vũ Hữu Thành, Nguyễn Minh Hà

261

2017

Bảo đảm quyền con người của người bị hại dưới 18 tuổi trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Phạm Thanh Tú

262

2017

Bàn về tính quy phạm của Dự luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và một số kiến nghị

Trần Thị Mai Phước

263

2017

Discussion on the issue of promulgation of the Law on special administrative - economic Unit in Vietnam

Trần Thị Mai Phước

264

2017

Sự cần thiết ban hành pháp luật về  “Hợp đồng không giờ” tại Việt Nam

Phạm Huy Tiến

265

2017

Phân tích công trình nhiều tầng dưới tác dụng của chuỗi phản ứng động đất giả lập tại TpHCM

Lê Thanh Cường, Lê Văn Bình, Trần Minh Nhật

266

2017

Tội phạm và phòng ngừa tội phạm nhìn từ lý thuyết “Hoạt động thường nhật”

Lê Minh Tiến

267

2017

Sự linh hoạt tài chính và các quyết định tài chính

Nguyễn Ngọc Định, Phạm Thu Hương

268

2017

Thực trạng và giải pháp phát triển thực phẩm HALAL tại TP. HCM trong điều kiện hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Đàng Năng Hòa, Vòng Và Kiu

269

2017

Screening of salt tolerant bacteria for plant growth promotion activities and biological control of rice blast and sheath blight disease on mangrove rice

Nguyen Van Minh, Dinh Thi Hien, Nguyen Bich Hoa, Nguyen Thi Mai Thi, Vo Ngoc Yen Nhi, Duong Nhat Linh, Nguyen Bao Quoc

270

2017

Factors hindering students choosing the distance learning by online method: Case Study of Ho Chi Minh City Open University.

Nguyễn Kim Phước

271

2017

Hiện trạng và tiềm năng tái chế chất thải ngành thức ăn nhanh tại TPHCM

Đỗ Thị Kim Chi, Lê Văn Khoa

272

2017

The Religious Practices of Vietnamese Catholic Youth: The Case of the Diocese of Xuan Loc

Lê Minh Tiến

273

2017

Robam of Khmer ethnicity in Southern Vietnam (case study in Soc Trang Province)

Nguyễn Thị Tâm Anh

274

2017

Từ hình tượng Chằn (Yak) đến hình tượng hộ pháp trong nghệ thuật Phật giáo Đông Nam Á (Nghiên cứu trường hợp văn hóa Khmer)

Nguyễn Thị Tâm Anh

275

2017

Management Innovations in Corporate Education in Asia and North America: A Study of Apple and Samsung

Sean Watts, Ashish Das, Dang Thai Doan, Bae, Byung Yun, Giang Le Thi, Ngo Nu Nhu Quynh, Ly Dang Thi Thao

276

2017

Application of Fuzzy Analytic Network Process and TOPSIS Method for Material Supplier Selection

Nguyen Thanh Phong, Nguyen Van Phuc, To Thuy Hoang Le Nguyen Quyen

277

2017

Sử dụng E-portfolio trên trang Google Sites để giúp sinh viên phát triển tính tự chủ trong học chế tín chỉ

Phan Thị Thu Nga, Lê Phương Thảo, Đoàn Kim Khoa

278

2017

Facilities management in high rise buildings using building information modeling

Nguyen Thanh Phong, Anh Nguyen Thu, Truong Huu Ha Ninh, Ninh Nguyen Thuy

279

2017

Exploring the motivations of non- English major students in English learning at Ho Chi Minh City Open University (HOU)

Lê Phương Thảo, Nguyễn Châu Bích Tuyền

280

2017

Impacts of risk factors on the performance of Public-Private Partnership transportation projects in Vietnam

Tien Sy Do, Likhitruangsilp Veerasak, Onishi Masamitsu, Nguyễn Thanh Phong

281

2017

Ước lượng chi phí tại thời điểm hoàn thành dự án theo tiêu chuẩn của Viện Quản lý dự án Mỹ

Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Anh Thư

282

2017

Cân đối nguồn lực dự án xây dựng bằng phương pháp moment tối thiểu

Nguyễn Thanh Phong

283

2017

Những khó khăn của sinh viên ngành tiếng Trung ở cấp độ sơ cấp khi học môn đọc hiểu

Trần Quang Huy

284

2017

Quy trình quản lý rủi ro dự án theo tiêu chuẩn quốc tế của Anh

Nguyễn Thanh Phong

285

2017

Identification risk Factors affecting concession period length for  Private partnership Infrastructure Projects 

Nguyen Thanh Phong, Likhitruangsilp Veerasak

286

2017

Performance, engagement and brand equity in Tourism in HCMC 

Trinh Thuy Anh, Le Thi Ngoc Tu, Nguyen Ngoc Thong, Fredric W. Swierczek, Nguyen Thi Dieu Linh

287

2017

Ứng dụng Ergonomics để quản lý sức khỏe và an toàn lao động trong xây dựng

Nguyễn Thanh Phong

288

2017

Risk assessment for international construction joint ventures in Vietnam

Nguyễn Thanh Phong, Do Sy Tien, Likhitruangsilp Veerasak, Tuan Kiet Tran

289

2017

The Indispensability of Developing The Online Training System In English Major At Ho Chi Minh Open University

Nguyễn Châu Bích Tuyền

290

2017

Investigating effects of various base restraints on the nonlinear inelastic static and seismic responses of steel frames

Phu Cuong Nguyen, Seung-Eock Kim

291

2017

Optimizing steel frames using practical advanced analysis and micro-genetic algorithm

Phu-Cuong Nguyen, D.-L Nguyen, T.-C Le, Phuoc T. Nguyen

292

2017

Impact of Capital Structure and Cash Holdings on Firm Value: Case of Firms Listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange

Nguyen Minh Ha, Le Minh Tai

293

2017

Pre-post software for advanced analysis of steel frames

Phu-Cuong Nguyen, D.-L Nguyen, T.-C Le, S.-E. Kim

294

2017

To Study Consumers’ Use of Information on Food Labels in Viet Nam

Nguyen Minh Ha, Nguyen Thi Dung

295

2017

A new benzofuran derivative from the leaves of Ficus pumila L.

Pham Thi Nhat Trinh, Nguyen Huu An, Pham Ngoc An, Mai Dinh Tri, Cao Van Du, Phan Nhat Minh, Nguyen Thi Le Thuy, Nguyen Trong Tuan, Vang Thi Kim Thoa, Nguyen Ngoc Tuan, Le Tien Dung

296

2017

Applying the  capital asset pricing model in Identifying the Electricity Retail Price in Ho Chi Minh City, Viet Nam.