BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/TB-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Công khai Danh mục công trình khoa học (đề tài, dự án) trong vòng 5 năm gần đây của giảng viên

STT

Năm thực hiện

                                         Tên đề tài                        

Danh sách thành viên

1

2016

Hiện Tượng Truyền Thông Trên Mạng Xã Hội Trực Tuyến và Hành Vi Người Tiêu Dùng

Hoàng Thị Phương Thảo;Tạ Thị Bích Thuỷ; Nguyễn Lê Thái Hoà; Nguyễn Thị Hoài Thương; Ngô Thị Phương Anh; Nguyễn Ngọc Thông; Trần Thị Huế Chi

2

2016

Nghiên Cứu Quy Mô Dự Án Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Tại Việt Nam

Nguyễn Minh Hà; Lê Thái Thường Quân; Vũ Hữu Thành; Quan Minh Quốc Bình; Ngô Thành Trung

3

2016

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật có hoạt tính ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm Thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận

Nguyễn Văn Minh; Dư Ngọc Tuân; Nguyễn Sen

4

2016

Giải  pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chánh công của tỉnh Long An – mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị hành chánh công và quản lý công

Nguyễn Kim Phước; Nguyễn Thanh Nguyên; Phạm Tấn Hòa; Nguyễn Văn Út; Nguyễn Anh Việt; Dương Văn Hòa; Trần Mai Nhân; Phạm Anh Nguyên;Nguyễn Tuấn Thanh; Nguyễn Thị Hồng Ngân

5

2016

Phân tích ứng xử và khả năng kháng uốn của dầm chữ T bê tông ứng suất trước gia cường tấm sợi cac-bon chịu tải trọng tĩnh

Phan Vũ Phương

6

2016

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật ra quyết định đa tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung ứng vật tư xây dựng

Nguyễn Thanh Phong

7

2016

Đo lường chỉ số vốn xã hội của sinh viên tốt nghiệp trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Huỳnh Đặng Bích Vy

8

2016

Phát triển hợp tác: Nắm giữ giá trị công trong các dự án phát triển bất động sản tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Collaboraive Development: Capturing the Public Value in Private Real Estate Development Projects in Ho Chi Minh City, Vietnam)

Nguyễn Bảo Thành

9

2016

Khảo sát khả năng kháng vi khuẩn kháng thuốc của một số dược liệu dùng trong y học cổ truyền

Dương Nhật Linh; Nguyễn Văn Minh; Trần Thị Á Ni; Đoàn Lê Hoàng Tuấn; Nguyễn Vương Hạ Quỳnh

10

2016

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp tại đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Quan Minh Quốc Bình

11

2016

Hoạt động dạy và học môn kỹ năng Viết tại khoa Ngoại ngữ trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Trương Vỹ Quyền

12

2016

Các yếu tố tác động đến Cấu trúc nợ của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Chung Thúy An; Phan Quỳnh Trang

13

2016

Measuring the commodities market risk:  A new approach (Cách tiếp cận mới về đo lường rủi ro hàng hoá)

Võ Hồng Đức; Robert Powell; Nguyễn Minh Vương; Phạm Ngọc Thạch

14

2016

Thay đổi về phương pháp giảng dạy trong đào tạo trực tuyến: Những chuẩn bị cần thiết cho sự sẵn sàng của giảng viên

Phan Thị Ngọc Thanh; Đặng Thị Thảo Ly

15

2016

Sàng lọc vi khuẩn vùng rễ và nội sinh cây lúa có khả năng kích thích tăng trưởng và kiểm soát sinh học bệnh đạo ôn trên lúa vùng ngập mặn

Nguyễn Văn Minh; Dương Nhật Linh; Võ Ngọc Yến Nhi; Dương Thị Hà; Nguyễn Thị Nhài

16

2016

Phát triển giải pháp phòng chống tấn công Slow HTTP DoS

Lê Xuân Trường; Nguyễn Quang Trình; Lưu Quang Phương; Trần Công Lý

17

2016

Khảo sát thực trạng nhận biết và xác lập quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trong hoạt động marketing – Trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (sme) tại Tp. HCM

Nguyễn Thị Diệu Linh

18

2016

Xây dựng mô hình kinh tế lượng cho hàm cầu tiền: Trường hợp Việt Nam.

Phạm Đình Long; Phạm Thị Bích Ngọc; Bùi Quang Hiển

19

2016

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khó khăn trong áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Hà Xuân Thạch

20

2016

Những hạn chế của quy định về công nhận, thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài tại Việt Nam trong bộ luật tố tụng dân sự 2015 và hướng dẫn sửa đổi

Dư Ngọc Bích

21

2016

Ứng dụng lý thuyết tải trọng nhận thức trong hiệu ứng phân tâm với đọc hiểu văn bản tiếng Anh kèm chú giải từ vựng đối với sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Công Minh Hùng; Mai Minh Tiến; Nguyễn Châu Bích Tuyền

22

2016

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại sau tái cơ cấu – Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Trần Thế Sao

23

2016

Xác định các gen đích trực tiếp của microRNA -144 trong tế bào chondrocyte

Lê Thị Trúc Linh; Lao Đức Thuận; Prof Ian Clark

24

2016

Khảo sát sự biểu hiện của phân tử miR-141 ở bệnh nhân ung thư vòm họng trên cộng đồng người Việt Nam.

Lao Đức Thuận; Trương Kim Phượng; Nguyễn Văn Trường; Nguyễn Hoàng Anh Tuấn; Ngô Đông Kha; Thiếu Hồng Huệ; Hồ Tá Giáp

25

2016

Nghiên cứu một số đặc điểm phân tử của bệnh cao cholesterol trong máu có yếu tố gia đình (Familial Hypercholesterolemia) trên người bệnh Việt Nam

Trương Kim Phương; Lao Đức Thuận

26

2016

Mô hình phụ thuộc kích thước bậc cao cho tấm biến đổi chức năng dùng lý thuyết modified couple stress và phương pháp không lưới moving kriging

Trần Trung Dũng; Thái Hoàng Chiến

27

2016

Numerical Simulation of Submarine Slide Generated Tsunami Using Smoothed Particle Hydrodynamics Method. (Mô phỏng sóng thần gây ra bởi sự sạt lở mái dốc dưới đáy biển bằng phương pháp thủy động hạt trơn - Phương pháp SPH)

Võ Nguyễn Phú Huân

28

2017

Khảo sát mức độ biểu hiện của miRNA-141 và miRNA-214 trên bệnh nhân ung thư vòm họng ở Việt Nam

Lao Đức Thuận; Lê Huyền Ái Thúy; Nguyễn Hữu Dũng; Nguyễn Hoàng Chương; Trương Kim Phượng; Nguyễn Văn Trường; Lương Bảo Duy; Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

29

2017

Vốn xã hội và sự thành công trong nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học tại TP.HCM

Nguyễn Văn Phúc; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Quan Minh Quốc Bình; Huỳnh Đặng Bích Vy; Phạm Quang Anh Thư; Nguyễn Thanh Phong; Hà Minh Trí; Ngô Chín

30

2017

Nghiên cứu quy trình nhân nuôi và thả ong ký sinh Cotesia vestalis quản lý sâu tơ Plutella xylostella hại rau tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Bảo Châu; Bùi Thị Mỹ Hồng; Trương Kim Phượng; Nguyễn Thị Phương Thảo; Nguyễn Bảo Quốc; Bùi Thị Kiều Oanh; Đặng Thị Ánh Kiều; Nguyễn Thị Phụng Kiều; Vũ Thụy Quang

31

2017

Nghiên cứu sản phẩm vi khuẩn Baciiius spp. tự do và nội sinh trong cây cao su từ qui mô ex vivo đến in vuvo nhằm phòng trừ sinh học bệnh rụng lá cao su Corynespora tại tỉnh Bình Phước

Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Bảo Quốc; Nguyễn Anh Nghĩa; Nguyễn Ngọc Bảo Châu; Dương Nhật Linh; Trịnh Ngọc Nam; Lý Văn Dưỡng; Trần Thị Á Ni; Dương Thị Hà; Đỗ Ngọc Nam

32

2017

Nghiên cứu một số tính chất phân tử của ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam

Lê Huyền Ái Thúy; Nguyễn Hữu Dũng; Nguyễn Trọng Minh; Nguyễn Hoàng Chương; Lao Đức Thuận; Trương Kim Phượng; Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

33

2017

Regional Integration & Exchange Rate in the Asian Region

Võ Thế Anh; Võ Hồng Đức; Zhaoyoung Zhang; Phạm Ngọc Thạch

34

2017

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme a-glucosidase của cao chiết Ethylacetate của lá cây cọc đỏ (Lumnitzera Littorea Jack Voight) mọc tại rừng ngập mặn cần giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lệ Thủy; Lê Tiến Dũng; Lý Thị Minh Hiền; Quách Tòng Hưng

35

2017

Nghiên cứu ứng dụng logic mờ và quy trình thứ bậc phân tích để đánh giá các tiêu chuẩn thành công của dự án đầu tư.  Trường hợp áp dụng: dự án xây dựng & công nghiệp

Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Nguyễn Thanh Phong; Nguyễn Văn Phúc; Huỳnh Đặng Bích Vy

36

2017

Phân tích ứng xử phi tuyến phụ thuộc tỉ lệ của tấm Nano gia cường sợi Nano Carbon đa chức năng

Lê Thanh Cường; Phùng Văn Phúc

37

2017

Ứng dụng enzyme tái tổ hợp RHAU-RNase HI cho việc xác định tái cấu trúc bậc 2 của RNA

Đặng Thanh Dũng

38

2017

Mô hình kiểm toán hoạt động: Phương pháp luận thiết kế chương trình kiểm toán hoạt động

Đặng Anh Tuấn; Nguyễn Ngọc Khách Dung

39

2017

Khảo sát ảnh hưởng của khả năng tích trữ đạm (N) trong gam sort tác động lâu dài đến quá trình phát triển của cây cải xanh (Brassica juncea L) trên giá thể trồng từ phế phụ phẩm sau trồng nấm bào ngư xám.

Nguyễn Thị Phương Khanh

40

2017

Tác động của thu nhập nữ giới nghỉ hưu đến bất bình đẳng hộ gia đình ở Việt Nam

Phạm Ngoc Thạch; Võ Hồng Đức; Nicolaas Groenewold; Võ Thế Anh

41

2017

Phân tích phi tuyến khung thép dùng phương pháp khớp dẻo bậc hai cải tiến

Nguyễn Phú Cường

42

2017

Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn hình thức đầu tư của FDI tại Việt Nam

Nguyễn Minh Hà; Quan Minh Quốc Bình; Lê Văn Hưởng; Ngô Thành Trung; Huỳnh Thị Kim Tuyết

43

2017

Xây dựng mô hình trồng rau ăn lá trên hệ thống khí canh (aeroponic) tự tạo

Nguyễn Thanh Mai; Nguyễn Thanh Hùng

44

2017

Kiến thức, thái độ và hành vi của người tiêu dùng về vật dụng nhựa sử dụng một lần và sự chấp nhận của họ đối với vật dụng nhựa dễ phân hủy trong ngành dịch vụ thức ăn nhanh tại Tp. HCM

Đỗ Thị Kim Chi

45

2017

Mối quan hệ cơ cấu sở hữu vốn đến hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của công ty: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Đinh Thị Thu Hiền; Đinh Thị Thu Hà; Hoàng Thị Phương Anh

46

2017

Ảnh hưởng của thông tin chi phí đến kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp phía Nam Việt Nam

Hoàng Huy Cường

47

2017

Phân tích chuyển vị lớn khung thép phẳng nửa cứng sử dụng phần tử hữu hạn đồng xoay (Large Displacement Analysis of Planar Semi-Rigid Steel Frames using Corotational Finite Element)

Lê Văn Bình; Ngô Hữu Cường; Nguyễn Văn Hải

48

2017

Vai trò của Lòng Tin trong Hành Vi Mua của Người Tiêu Dùng Trực Tuyến

Hoàng Thị Phương Thảo; Lê Nguyễn Bình Minh

49

2017

Các phân tích thực nghiệm về tính ổn định của hàm cầu tiền: Trường hợp Việt Nam

Phạm Đình Long; Phạm Thị Bích Ngọc; Bùi Quang Hiển; Nguyễn Đức Khoa

50

2017

Rủi ro và lợi nhuận của các lĩnh vực sử dụng cách tiếp cận RRO

Võ Hồng Đức; Phạm Ngọc Thạch; Võ Thế Anh; Trần Phú Ngọc

51

2017

Ứng dụng marker phân tử trong chọn dòng dưa leo mang toàn hoa cái

Nguyễn Trần Đông Phương; Lê Thị Kính; Lê Thị Trúc Linh; Hồ Thị Bích Phượng

52

2017

Nghiên cứu phát triển phương pháp tính toán cố kết và biến dạng cho nền đất gia cố bằng bấc thấm

Nguyễn Trọng Nghĩa

53

2017

Một mô hình nền mới dùng trong phân tích động lực học của dầm tương tác với nền chịu tải di động

 Nguyễn Trọng Phước; Hoàng Phương Hoa; Phạm Đình Trung

54

2017

Chức năng của microRNA 144 trong bệnh thoái hóa khớp

 Lê Thị Trúc Linh; Lê Huyền Ái Thúy;  Hồ Phạm Thục Lan

55

2018

Mô hình hóa hàm cầu tiền Việt Nam: Phân tích, dự báo và khuyến nghị chính sách

Phạm Đình Long; Bùi Quang Hiển; Phạm Thị Bích Ngọc; Đỗ Sa Kỳ

56

2018

Xây dựng bộ sưu tập các dòng đơn bội của các chủng nấm Bào ngư ở Tây Nam Bộ làm cơ sở cho chọn giống

Hồ Bảo Thùy Quyên; Phạm Nguyễn Đức Hoàng; Đinh Minh Hiệp; Lê Quang Anh Tuấn; Cổ Đức Trọng

57

2018

Nghiên cứu phát hiện các kiểu gen LDLR, ApoB và BCSK9 trên bệnh nhận tăng cholesterol máu ở Việt Nam

Trương Kim Phượng; Lao Đức Thuận; Lê Huyền Ái Thúy

58

2018

Giải pháp đảm bảo quyền bình đẳng giới về tài sản và thu nhập trong hộ gia đình Việt nam

Võ Hồng Đức; Phạm Ngọc Thạch; Võ Thế Anh; Nguyễn Công Thắng; Hồ Đoan Phương.

59

2018

Cơ chế và chính sách tạo vốn đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyễn Minh Kiều; Nguyễn Kim Phước; Huỳnh Thế Du; Phạm Hà; Vũ Quang Lãm; Nguyễn Thanh Nhã; Nguyễn Minh Trí; Nguyễn Văn Hùng; Trần Thế Sao; Dương Quỳnh Nga; Đỗ Sa Kỳ; Ngô Thành Trung; Nguyễn Bảo Thành

60

2018

Đổi dất lấy hạ tầng: Tạo vốn đầu tư phát triển giao thông từ nguồn đất đai tại Tp. Hồ Chí Minh (“Land for Infrastructure” in Ho Chi Minh City: Land-based Financing of Transportation Improvement)

Nguyễn Bảo Thành

61

2018

Nghiên cứu tính đa hình đơn các gene EBNA-1, EBNA-2 của Epstein-Bar virus trên bệnh nhân ung thư vòm họng Việt Nam

Lao Đức Thuận; Trương Kim Phượng; Nguyễn Hoàng Anh Tuấn; Ngô Đông Kha

62

2018

Chức năng miR-3085 trong thoái hoá khớp

Lê Thị Trúc Linh; Hồ Thị Bích Phượng

63

2018

Khảo sát tính chất Methyl hoá vượt mức trên gen Ecadherin của ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam

Trương Kim Phượng; Lao Đức Thuận; Thiều Hồng Huệ

64

2018

Nghiên cứu nhân nuôi bọ xít bắt mồi mắt to Geocoris ochropterus và đánh giá khả năng phòng trừ sinh học sâu hại trên một số địa bàn trồng rau khu vực Tp. HCM

Nguyễn Ngọc Bảo Châu; Nguyễn Bảo Quốc; Nguyễn Đoàn Nguyên Phương; Nguyễn Thị Diễm Hương; Nguyễn Quỳnh Phương Anh; Lê Thị Bích Liên

65

2018

The Determinants of financial instability in the emerging markets

Võ Hồng Đức; Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Tôn Quang Phát

66

2018

Phân tích hiệu quả giảm chấn của bể nước mái có màn ngăn trong kết cấu chịu gia tốc nền động đất

Nguyễn Trọng Phước; Phạm Đình Trung

67

2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh về  đạo đức và vận dụng xây dựng những đặc điểm cơ bản của người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Nguyễn Thị Mộng Tuyền; Hồ Sơn Đài; Cao Thanh Bình; Hoàng Văn Lễ

68

2018

Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực học ngoại ngữ của sinh viên khối ngành kinh tế, tài chính ngân hàng tại trường Đại học Mở TP. HCM

Nguyễn Kim Phước; Lê Phương Thảo; Nguyễn Trần Ái Duy; Ngô Thành Trung; Phan Ngọc Thùy Như

69

2018

Các nhân tố tác động đến việc đo lường trong kế toán công cụ tài chính phái sinh tại các doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Trần Minh Ngọc

70

2018

Ước lượng cầu sản phẩm cá: Sự thay đổi trong kiểu hình tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam qua thời gian

Phạm Đình Long; Huỳnh Công Toại

71

2018

Chênh lệch thu nhập và của cải theo giới tính tại Việt Nam

Võ Hồng Đức; Siobhan Austen; Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Minh Hà; Lê Thái Thường Quân; Vân Thị Hồng Loan; Võ Thế Anh; Nguyễn Minh Vương; Nguyễn Công Thắng; Hồ Minh Chí; Hồ Đoan Phương

72

2018

Tác động của đặc điểm tính cách lên sự tích cực trong công việc của kỹ sư xây dựng Việt Nam

Võ Đăng Khoa; Nguyễn Thanh Phong

73

2018

Lựa chọn đặc trưng LBP dựa trên quá trình học không giám sát và phương pháp biểu diễn thưa. Ứng dụng cho bài toán nhận dạng ảnh kết cấu màu

Trương Hoàng Vinh

74

2018

Nâng cao hiệu quả phân lớp dựa trên đặc trưng vân áp dụng trong bài toán nhận dạng loại cây trong tự nhiên

 Lê Viết Tuấn; Trương Hoàng Vinh

75

2018

Thiết lập mô hình xếp hạng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp – trường hợp áp dụng: Công ty Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

 Huỳnh Đặng Bích Vy; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Nguyễn Thanh Phong

76

2018

Tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập trong ngắn hạn và dài hạn: trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam

 Nguyễn Minh Hà; Nguyễn Đăng Lê; Phạm Trung Kiên; Quan Minh Quốc Bình; Huỳnh Thị Kim Tuyết

77

2018

Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo để dự đoán cường độ nén của bê tông đầm lăn làm bằng cốt liệu xỉ thép EAF và tro bay

Lâm Ngọc Trà My; Lê Đức Hiển

78

2018

Phân tích hiệu ứng phụ thuộc kích thước của tấm composite nhiều lớp (Size-dependent effects analysis of composite laminated microplate).

Lê Thanh Cường

79

2018

Quyền tự do kinh doanh trong việc thành lập doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp

Lê Thị Tuyết Hà; Võ Tất Huy; Trương Tuyết Anh; Phạm Tiến Quyền; Bùi Thị Phương Thùy; Trần Thị Cẩm Nhân; Nguyễn Thị Ngọc Liên; Đào Thị Nga; Bùi Tấn Quốc

80

2018

Đời sống văn hóa – xã hội của đồ vật: Quà tặng trong nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu

Đặng Thị Quốc Anh Đào

81

2018

Khảo sát khả năng chịu mặn và xác định chế độ bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây cà chua và cà gai leo trong điều kiện nước tưới nhiễm NaCl

Bùi Thị Mỹ Hồng; Lý Thị Minh Hiền; Trần Thị Thanh Hiền; Nguyễn Hoàng Minh

82

2018

Nghiên cứu quá trình tạo hệ nhũ tương nano tinh dầu tiêu bằng phương pháp đồng hóa tốc độ cao và ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Lý Thị Minh Hiền

83

2018

Sự tác động của tài sản thương hiệu đến giá trị chuỗi nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực giải khát – trường hợp nghiên cứu tại Tp. HCM

Cao Minh Trí; Nguyễn Thị Diệu Linh

84

2018

Phát triển công cụ dồn điền, đổi thửa đất đô thị tại TP. Hồ Chí Minh: Cải tạo khu Mả Lạng, Quận 1.

Nguyễn Bảo Thành

85

2018

Các yếu tố tác động đến năng suất lao động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lê Thanh Tùng

86

2018

Phát triển các thuật toán học sâu dựa trên cấu trúc Ontology. Ứng dụng cho bài toán tra cứu bệnh y khoa

Nguyễn Thị Phương Trang; Dương Hữu Thành

87

2018

Phân đoạn cho ảnh y khoa chất lượng thấp dựa trên Gradient Vector Flow Snake trong miền Wavelet thế hệ mới (Segmentation for low-quality medical images based on gradient vector flow snake in new generation wavelet)

Võ Thị Hồng Tuyết

88

2018

Đề xuất mô hình kết hợp nhiều classifier để phân lớp văn bản

Dương Hữu Thành; Trương Hoàng Vinh

89

2018

Tác động của cấu trúc quản trị đến nắm giữ tiền mặt của doanh nghiêp việt nam

Đoàn Ngân Hà

90

2018

Khai thác sự kết hợp giữa chuỗi các hình ảnh thu thập từ hệ thống stereo và các yếu tố khác giúp điều hướng đối tượng chuyển động (Exploing stereo images sequences and other factors to adapt object navigation deal)

Nguyễn Chí Thanh

91

2018

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải của cọc Barrette trên cơ sở so sánh với thí nghiệm  O-cell

Trần Văn Thân; Trần Tuấn Anh

92

2018

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên công trình nhà nhiều tầng tại Quận 4, Tp. HCM

Trần Thanh Danh; Trần Tuấn Anh

93

2018

Derivatives market and economic growth nexus: Emperical evidence and policy implications

Võ Thế Anh; Võ Hồng Đức; Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Công Thắng

94

2018

Financial development and income inequality in emerging markets: A new approach

Nguyễn Công Thắng; Võ Hồng Đức; Phạm Ngọc Thạch; Võ Thế Anh

95

2018

Ứng dụng quy trình thứ bậc phân tích để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thông qua xếp hạng các tiêu chuẩn năng lực trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Trường hợp áp dụng: người lao động có trình độ đại học tại TP. HCM

Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Đặng Thị Mỹ Dung; Lê Thái Thường Quân; Đoàn Hồ Đan Tâm

96

2018

Nghiên cứu ảnh hưởng việc thi công công trình hố đào lên biến dạng và ổn định đất nền tại Quận 5, TP.HCM

Võ Nguyễn Phú Huân

97

2018

Phân tích ứng xử nâng cao của khung thép có xét ảnh hưởng của mất ổn định xoắn bên

Nguyễn Phú Cường

98

2018

Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu cho Trung tâm anh ngữ Ielts Key.

Lê Phúc Loan; Vân Thị Hồng Loan; Nguyễn Lưu Phương Vy; Nguyễn Minh Thư; Trịnh Hoài Phương Uyên; Trần Ngọc Cẩm Thy; Nguyễn Hữu Lực; Từ Tuyết Ngọc

99

2018

Yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Vũ Bích Ngọc; Trần Thị Mỹ Thuận; Tiêu Khởi Mai

100

2018

Quản trị chi phí theo phương pháp ABC – Thực trạng và giải pháp tại Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Vũ Quốc Thông; Nguyễn Thị Hiệp; Nguyễn Ngọc Thùy Dương; Nguyễn Thị Ngọc Bích; Phạm Khánh Duyên

101

2018

Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu cho Công ty TNHH Du lịch và Vận tải đường thủy Sài Gòn

Nguyễn Thị Diệu Linh; Nguyễn Thụy Mỹ Hòa; Nguyễn Thị Ánh Hồng; Hồ Thảo Vy; Trần Thị Hoài My; Đỗ Tuấn Thành

102

2018

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa

Trần Hòa Nam; Kiều Lâm; Võ Ngọc Tuấn; Phạm Thành Long; Nguyễn Văn Thiện; Quan Minh Quốc Bình; Thái Thanh Tuấn;  Lê Thanh Tùng

103

2019

Tác động của chi tiêu cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam

Lê Thanh Tùng; Quan Minh Quốc Bình; Phạm Thị Ngọc Sương

104

2019

Mối tương quan giữa miRNA tuần hoàn (circulating miRNA) và bệnh thoái hóa khớp ở Việt Nam

 Lê Huyền Ái Thúy; Hồ Thị Bích Phượng; Lê Thị Trúc Linh; Đặng Thanh Dũng; Tăng Hà Nam Anh

105

2019

Chính sách giá của sản phẩm tín dụng dựa trên cơ sở rủi ro (Risk based pricing of credit): nghiên cứu quốc tế và đề xuất ứng dụng cho Việt Nam

Phạm Hà; Bernd Hans Engelmann; Amine Tarazi; Đoàn Ngân Hà; Nguyễn Thị Thanh Lam; Phan Hồng Hạnh

106

2019

Phân tích phi tuyến khung thép

Nguyễn Phú Cường; Nguyễn Duy Liêm; Lâm Ngọc Trà My; Nguyễn Trần Trung; Phạm Đức Duy; Huỳnh Bích Nhung; Trần Minh Nhật; Lê Thị Huỳnh Như

107

2019

Xây dựng mô hình dự báo chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng

 Nguyễn Thanh Phong; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Huỳnh Đặng Bích Vy; Lê Phúc Loan; Võ Đăng Khoa; Nguyễn Anh Thư

108

2019

Xác định vai trò của miR-144 trong bệnh thoái hóa khớp bằng phương pháp proteomics kết hợp transcriptomics

Lê Thị Trúc Linh; Lê Huyền Ái Thúy; Hồ Thị Bích Phượng; Phạm Thị Kim Trâm; Ian M Clark

109

2019

Nâng cấp tạp chí Khoa học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - phiên bản tiếng Anh khối Khoa học xã hội theo các tiêu chuẩn Scopus/ISI

 Nguyễn Minh Hà; Vũ Hữu Đức; Nguyễn Thuấn; Võ Hồng Đức; Michael McLure;  Robert Powell; Siobhan Austen; Ngô Viết Liêm; Tim Barmby; Lê Thái Thường Quân; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên;  Huỳnh Thị Kim Tuyết; Phạm Ngọc Thạch; Võ Thế Anh; Nguyễn Công Thắng

110

2019

Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Hà; Lê Huyền Ái Thúy;  Lê Quang Anh Tuấn; Lê Thái Thường Quân; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Đỗ Sa Kỳ; Bùi Văn Minh; Nguyễn Văn Thế Huy; Nguyễn Tấn Lượng; Nguyễn Thị Phương Thảo; Mạc Hoàng Luân; Phan Hải Đăng;  Đặng Thị Mỹ Dung; Trương Kim Phượng

111

2019

Tầm quan trọng của thị trường tài chính đến tăng trưởng tại các cường quốc kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn: bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và các quốc gia mới nổi khác

Võ Hồng Đức; Võ Thế Anh

112

2019

Phương pháp rời rạc mới để tính toán cố kết của bấc thấm gia tải kết hợp bơm chân không

Nguyễn Trọng Nghĩa

113

2019

Đánh giá các yếu tố rủi ro của dự án Design-Build ở thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Phong

114

2019

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý chất thải trong dự án xây dựng

Phan Thanh Phương; Võ Đăng Khoa

115

2019

Hình tượng hộ pháp (YAK) trong mỹ thuật Thái Lan (Nghiên cứu tại Wat Phra Kaew - so sánh với mỹ thuật Khmer)

Nguyễn Thị Tâm Anh

116

2019

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên Công tác Xã hội và sinh viên ngành khác về nghèo đói - trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh (The Perception of Poverty among Social Work and Non-Social Work Students in Vietnam - The Case of Ho Chi minh City)

Lê Minh Tiến

117

2019

Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến vốn đầu tư tư nhân tại Việt Nam

Lê Thanh Tùng

118

2019

Nghiên cứu quy trình cô lập và xác định cấu trúc của các hợp chất triterpenoid và Steroid từ lá cây Cóc đỏ (Lumnitzera Littorea)

Nguyễn Thị Lệ Thủy

119

2019

Đo lường mức độ vận dụng kế toán quản trị môi trường (Evironmental management acounting) - Nghiên cứu trường hợp của các doanh nghiệp xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Thị Bích Nhơn; Nguyễn Thị Mai Hương; Phạm Đức Duy

120

2019

Phân tích tĩnh chuyển vị lớn dàn thép không gian có kể đến sự trượt bu lông liên kết

Lê Văn Bình; Ngô Hữu Cường; Nguyễn Văn Hải; Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm; Lê Minh Hoàng

121

2019

Nghiên cứu thực trạng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giao tiếp Nghe - Nói tại khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Thị Thục Quyên

122

2019

Thế chấp quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật Việt Nam

Lâm Tố Trang

123

2019

Accounting conservatism and banking expertise of boards of directors

Dương Minh Châu; Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Trí Tri

124

2019

Nghiên cứu độc tố cassiicolin của nấm Corynespora cassiicola và khả năng phòng trừ sinh học bệnh rụng lá Corynespora (CLF) trên cây cao su của vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens

Nguyễn Ngọc Bảo Châu; Nguyễn Văn Minh; Trần Kiến Đức; Lê Thuỵ Tố Như; Nguyễn Bảo Quốc

125

2019

Phân tích cấu trúc ảnh vân màu cho bài toán phân lớp hạt lúa (color texture analysis for classification of rice varieties)

Trương Hoàng Vinh; Lê Viết Tuấn; Dương Hữu Thành

126

2019

Estimating Sectoral Systematic Risk for China, Malaysia, Singapore and Thailand

Phạm Ngọc Thạch; Võ Hồng Đức

127

2019

Chính sách đòn bẩy ròng âm và chính sách nắm giữ tiền mặt : dẫn chứng từ doanh nghiệp Nhật Bản (Negative net leverage polycy and cash-holding policy: Evidence from japan)

Lý Kim Cương; Katsutoshi Shimizu; Weihan Cui

128

2019

Nghiên cứu quá trình khử khí nhà kính carbon dioxide (CO2) tạo thành acid formic được xúc tác bởi một số vi sinh vật có khả năng chuyển điện tử (exoelectrogenic microorganisms)

Lê Quang Anh Tuấn

129

2019

What make the impact of the financial crisis on innovation different across European countries?

Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Dương Minh Châu

130

2019

Benford’s law, earnings management, and accounting conservatism: The Uk evidence

Dương Minh Châu; Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Trí Tri

131

2019

Cơ chế đặc thù và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các đại phương: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam

Phạm Đình Long; Bùi Hoàng Ngọc

132

2019

Mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế và tăng trưởng: bằng chứng nghiên cứu ở Việt Nam

Nguyễn Minh Hà; Bùi Hoàng Ngọc; Lê Văn Hưởng ; Ngô Thành Trung; Công Chung Thủy

133

2019

Mô phỏng số ứng xử kết cấu của dầm bê tông cốt thép có lỗ mở bằng mô hình phá hoại dẻo bê tông

Lê Minh Hoàng; Ngô Hữu Cường; Lê Văn Bình

134

2019

Mô hình đồng liên kết có hệ số thay đổi theo thời gian và ứng dụng trong phân tích lạm phát và dự báo tỷ giá ở Việt Nam

Phạm Đình Long; Phạm Thị Bích Ngọc; Bùi Quang Hiển

135

2019

Nghiên cứu về phương thức học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (E-learning) trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam

 Vũ Hữu Đức; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Lê Thái Thường Quân; Đoàn Hồ Đan Tâm; Huỳnh Đặng Bích Vy; Phan Thị Ngọc Thanh; Phan Thị Vân Thanh; Lê Thị Thanh Thu; Lê Xuân Trường; Nguyễn Thuý Nga;  Đinh Tuấn Long; Nguyễn Thị Thu Thủy; Phan Thế Hùng; Nguyễn Thanh Phong; Nguyễn Hữu Bích; Phạm Quang Anh Thư; Nguyễn Phúc Loan; Nguyễn Ngọc Thông; Nguyễn Thị Diệu Linh; Nguyễn Minh Đỗi; Đặng Thị Mỹ Dung; Đinh Uyên Phương

136

2019

Tài chính bao trùm và Trách nhiệm xã hội của ngành ngân hàng tại Việt Nam

Vân Thị Hồng Loan; Võ Thế Anh; Võ Hồng Đức; Nguyễn Công Thắng; Phạm Ngọc Thạch; Phạm Võ Ninh Bình; Trần Hoàng Tuấn

137

2019

Tối ưu hóa danh mục đầu tư & phân tích rủi ro tại Trung Quốc - Bài học cho Việt Nam

Võ Hồng Đức; Võ Thế Anh

138

2019

Tác động của biến động từ thị trường nông nghiệp lên giá dầu thô

Võ Ngọc Tân; Võ Hồng Đức; Võ Thế Anh; Nguyễn Công Thắng

139

2019

Xây dựng quy trình nuôi, nhân sinh khối cụm chồi lan kim tuyến Anoectochilus Roxburghii (Wall.) Lindl. In vitro

Nguyễn Thanh Mai; Nguyễn Quốc Khánh

140

2019

Khảo sát trường nhiệt độ trong cấu kiện bê tông khối lớn với nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp vữa bê tông thay đổi

ThS. Bùi Anh Kiệt

141

2019

Vai trò của đầu tư nước ngoài và độ mở thương mại trong tăng trưởng kinh tế -  Bằng chứng từ các quốc gia đang phát triển

Lê Duy Khánh

142

2019

Văn hóa quốc gia của Tổng giám đốc điều hành (CEO) và rủi ro phá sản ngân hàng: Bằng chứng ở các nước đang phát triển

Lương Duy Quang

143

2019

Tác động của vốn xã hội đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Kim Phước; Hà Minh Trí; Phạm Tấn Hòa

144

2019

Phân lập và sàng lọc vi khuẩn MOB (Methane Oxidizing Bacteria) có khả năng làm giảm khí methane

Nguyễn Văn Minh

145

2019

Tối ưu hóa quy trình nhận diện dòng dưa leo toàn hoa cái bằng marker phân tử

Nguyễn Thị Mỹ; Lê Thị Trúc Linh; Hồ Thị Bích Phượng

146

2019

 Theater in education in Vietnam: Students’ Awareness of Benefits in  English and American Literature Classes

Lê Quang Trực

147

2019

Phương pháp giải tích mới và đơn giản cho bấc thấm gia tải kết hợp bơm chân không

Nguyễn Trọng Nghĩa

148

2019

Nghiên cứu ứng xử của cột thép nhồi bê tông chịu tải trọng nén dọc trục

Nguyễn Phú Cường; Phạm Đức Duy; Trần Hiếu Nghĩa

149

2019

Tối ưu hóa cường độn nén vữa Geopolymer bằng phương pháp Taguchi

Lâm Ngọc Trà My

150

2019

The link among CO2 Emissions, Energy Consumption, and Economic Growth: Empirical Evidence and Policy Implications

Võ Thế Anh; Võ Hồng Đức; Vũ Ngọc Tân;  Nguyễn Công Thắng

151

2019

The transfer of risk taking along the supply chain

Nguyễn Mạnh Cường; Nguyễn Trí Tri

152

2019

Khối nhiều chiều biểu diễn trực quan dữ liệu nhiều biến

Trần Vĩnh Phước; Lê Xuân Trường; Nguyễn Thị Hồng; Trần Thị Vân Anh; Phạm Thị Mỹ Thuận; Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

153

2019

Xây dựng danh sách địa chỉ (address) của các địa điểm ưu thích (point-of-interest) một cách tự động từ social media và web

Bùi Thanh Hiếu; Hồ Quang Khải

154

2019

Hành vi chủ động và cam kết tổ chức: vai trò của tính cách chủ động, sự hài lòng với công việc và chất lượng mối quan hệ lãnh đạo - nhân viên

Nguyễn Thế Khải

155

2019

Phân lập và xác định cấu trúc hóa học hoạt chất kháng Staphylococcus Aureus ATCC 43300 (MRSA) từ cao chiết sâm đại hành (Eleutherine subaphylla Gagnep) và một số vi khuẩn nội sinh cây dược liệu

Dương Nhật Linh; Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Tấn Phát; Trần Thị Á Ni; Nguyễn Thị Thảo Nguyên

156

2019

The Determinants of Risk Transmission between Oil and Agricultural Prices: An IPVAR Approach

Võ Hồng Đức; Võ Thế Anh; Vũ Ngọc Tân

157

2019

Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai

 Nguyễn Minh Hà; Nguyễn Hữu Nguyên; Quan Minh Quốc Bình; Hồ Văn Hà; Thái Thanh Tuấn; Phạm Thị Ngọc Sương; Lê Thanh Tùng; Ngô Thành Trung; Trình Văn Anh; Võ Minh Trung

158

2019

Dịch vụ hỗ trợ dành cho sinh viên: Lợi thế cạnh tranh của các trường đại học

Nguyễn Tấn Lượng; Nguyễn Ngọc Thông

159

2019

Ai sẽ là người quản lý vận hành chung cư?

Nguyễn Bảo Thành

160

2019

Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học ngành Tài chính - Ngân hàng của sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM

Phan Ngọc Thùy Như; Nguyễn Kim Phước; Ngô Thành Trung

161

2019

Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của lao động qua đào tạo Đại học, Trường hợp áp dụng: Doanh nghiệp và người lao động qua đào tạo Đại học ở Tp.HCM

Dương Tiến Hà My; Nguyễn Văn Điệp; Đinh Thị Thu Hiền

162

2019

Trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục Đại học từ nhận thức của sinh viên

Trương Mỹ Diễm; Trịnh Thùy Anh; Thái Thanh Tuấn

163

2019

Các yếu tố quyết định chất lượng kiểm toán -Nhận thức từ phía người sử dụng

Lê Thị Thanh Xuân; Lý Nguyễn Thu Ngọc

164

2019

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

165

2019

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu ở khu vực miền Nam, Việt Nam

Vũ Quốc Thông; Hoàng Huy Cường; Trần Minh Ngọc

166

2019

Nâng cao năng lực tự học Kanji cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật Trường Đại học Mở Tp.HCM: Thực trạng và giải pháp

Phạm Minh Tú; Trương Vĩ Quyền

167

2019

Thực trạng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung Trường Đại học Mở Tp.HCM và giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra

Nguyễn Lý Uy Hân

168

2019

Xếp hạng các tiêu chí đánh giá chỉ số đo lường hạnh phúc của giảng viên

Huỳnh Đặng Bích Vy; Lê Phúc Loan

169

2019

Đánh giá vai trò của chương trình đào tạo đối với việc hình thành năng lực của sinh viên tốt nghiệp Đại học tại TP.HCM

Tống Hào Kiệt; Huỳnh Đặng Bích Vy; Nguyễn Tấn Lượng; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

170

2019

Vốn xã hội với sự thành công trong tìm việc làm mới của cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học ngoài chính quy tại Trường ĐH Mở Tp.HCM

Nguyễn Kim Phước; Lê Nguyễn Quốc Khang; Võ Thị Hồng Nhung; Trần Thị Thanh Thanh

171

2019

Applying community of inquiry framework to explore online interactive and collaborative educational experiences of learners: E-learning systems in Vietnam.

Dương Diễm Châu; Nguyễn Ngọc Thông

172

2019

Năng lực của người lao động có trình độ đại học tại TP. Hồ Chí Minh: đo lường và đánh giá theo cách tiếp cận cầu

Lê Thái Thường Quân; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Nguyễn Thế Hùng

173

2019

Nghiên cứu các kỹ thuật sinh dữ liệu huấn luyện cho bài toán phân tích cảm xúc trên văn bản tiếng Việt

Dương Hữu Thành

174

2019

Tiếp cận biến đổi tập dữ liệu nhiều biến thành đồ thị nhiều chiều trực quan hóa (An Approach to Converting Multivariate Data Set to Visualized Multidimensional Graph)

Trần Vĩnh Phước; Lê Xuân Trường; Trần Thị Vân Anh; Phạm Thị Mỹ Thuận; Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

175

2019

Phân lớp trên tập dữ liệu nhỏ sử dụng Deep Neural Networks

Lê Viết Tuấn

176

2019

Phát hiện và đếm đối tượng mục tiêu trong video

Nguyễn Thị Mai Trang

177

2019

Xây dựng dữ liệu mã vạch DNA (DNA BARCODE) cho một số mẫu nấm ký sinh côn trùng thu nhận tại vùng núi Langbiang, Đà Lạt, Lâm Đồng

Lao Đức Thuận; Vũ Tiến Luyện; Trịnh Văn Hạnh; Thiều Hồng Huệ; Hồ Tá Giáp; Nguyễn Thị Mỹ

178

2019

Khảo sát tính chất methyl hóa vượt mức của một số gene định vị trên nhiễm sắc thể số 3 ở ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam

Lao Đức Thuận; Trương kim Phượng; Thiều Hồng Huệ

179

2019

Phân tích sự hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cọc Barrette áp dụng trong nền móng nhà cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Võ Nguyễn Phú Huân

180

2019

Phát triển mô hình phân tích số 3d cho kết cấu lỗ rỗng trên cơ sở phương pháp phân tích đẳng hình học (A 3D model based on isogeometric analysis for porous structures)

Lê Thanh Cường

181

2019

Xác định mức độ phá hoại kết cấu bằng tối ưu kiến trúc mạng trí tuệ nhân tạo với đề xuất tối thiểu vector mục tiêu

Lê Thanh Cường; Nguyễn Trọng Phước; Nguyễn Trọng Nghĩa

182

2019

Thiết lập mô hình lựa chọn giám đốc quản lý dự án bằng kỹ thuật đánh giá dựa trên khoảng cách ước lượng từ lời giải trung bình

Phan Thanh Phương; Nguyễn Thanh Phong; Mã Lý Thông

183

2019

Financial Literacy and Financial Market Participation (Vai trò của kiến thức tài chính tác động đến việc tham gia vào thị trường tài chính).

Nguyễn Thị Ánh Như

184

2019

Các tác động trực tiếp và gián tiếp của quy định đến vốn đệm và mất khả năng thanh toán đối với ngân hàng Châu Âu (Direct and indirect impacts of European banks' regulation on capital buffer and insolvency risk)

Lý Kim Cương; Phạm Hà

185

2019

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng khí thải CO2 ở Việt Nam: Bằng chứng từ phương pháp hồi quy phân vị.

Phạm Đình Long; Bùi Hoàng Ngọc

186

2019

Tác động của du lịch đến giảm nghèo tại Việt Nam: Nghiên cứu với dữ liệu cấp tỉnh

Lê Thanh Tùng; Lê Kiên Cường

187

2019

Defining informal housing: the case study of Ho Chi Minh city

Phạm Minh Thiên Phước; Nguyễn Thị Phúc Doang

188

2019

Thông điệp cảm xúc thay đổi hành vi sức khỏe: Trường hợp cảm xúc có lỗi và xấu hổ

Nguyễn Hoàng Sinh

189

2019

Tác động của đô thị hóa đến nghèo tại Việt Nam

Nguyễn Minh Hà; Nguyễn Đăng Lê; Phạm Trung Kiên; Ngô Thành Trung; Đinh Uyên Phương

190

2019

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ tìm kiếm google trong quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Minh Hà; Bùi Thành Khoa; Huỳnh Lương Tâm; Công Chung Thủy

191

2019

Long run dynamics of foreign exchange rates in major countries: a multi-frequency approach

Võ Hồng Đức; Võ Hải Long; Võ Thế Anh; Nguyễn Công Thắng

192

2019

Sustainable Agriculture & Energy in the US: A Link between Ethanol Production and the Acreage for Corn

Võ Hồng Đức; Vũ Ngọc Tân; Hồ Minh Chí

193

2019

Does Financial Integration Spur Economic Growth in China? The Way to be an Economic Powerhouse

Hồ Minh Chí; Võ Hồng Đức

194

2019

Systematic risk at the industry level: a case study of Australia

Nguyễn Công Thắng; Võ Hồng Đức; Vũ Ngọc Tân; Hồ Minh Chí

195

2019

Hội tụ thu nhập theo lãnh thổ tại Việt Nam: Phân tích với dữ liệu cấp tỉnh

Lê Thanh Tùng; Jan Bentzen; Lê Kiên Cường; Lê Tuấn Anh

196

2019

Tạo giống dưa leo ưu thế lai F1 với dòng mẹ toàn hoa cái cho vùng Miền Đông Nam Bộ bằng ứng dụng bộ chỉ thị phân tử hỗ trợ hồ giao

 Lê Thị Kính; Lê Thị Trúc Linh; Hồ Thị Bích Phượng; Lương Hiếu Ngân; Vũ Quốc Trưởng; Hoàng Thị Thùy; Cao Tiến Sang; Nguyễn Minh Hiếu

197

2019

Yếu tố ảnh hưởng đến việc tranh chấp trong dự án xây dựng

Võ Đăng Khoa; Phan Thanh Phương

198

2019

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khởi nghiệp của các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Trịnh Thùy Anh; Nguyễn Phạm Kiến Minh; Nguyễn Thành Được; Lê Khoa Nguyên

199

2020

Áp dụng logic toán mờ trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam

 Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Đặng Thị Mỹ Dung; Đoàn Hồ Đan Tâm; Đỗ Sa Kỳ; Lê Thái Thường Quân; Nguyễn Văn Dư; Phan Thị Ngọc Thanh

200

2020

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển tài chính và vốn con người ở Việt Nam

Nguyễn Minh Hà; Bùi Hoàng Ngọc; Võ Hồng Đức; Ngô Thành Trung; Huỳnh Lương Tâm; Nguyễn Đăng Hiễn; Công Chung Thủy

201

2020

Mối quan hệ giữa năng lượng và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Võ Hồng Đức; Tô Hoàng Anh; Lưu Bích Thu; Nguyễn Công Thắng; Võ Thế Anh; Hồ Minh Chí

202

2020

Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính ức chế enzyme a-glucosidase, chống oxy hóa, kháng viêm của cây Vẹt tách (Bruguiera parviflora) và cây Cam thảo nam (Scoparia dulcis L.)

Nguyễn Thị Lệ Thủy; Lê Tiến Dũng; Nguyễn Kim Phi Phụng; Nguyễn Thị Phương Khanh; Bùi Thanh Tùng

203

2020

Phát triển tài chính, tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế ở Việt nam và các nước mới nổi

Nguyễn Minh Hà; Bùi Hoàng Ngọc; Võ Hồng Đức; Vũ Bích Ngọc; Công Chung Thủy

204

2020

Sức khoẻ dinh dưỡng của trẻ em: nghiên cứu trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tại TP.HCM

Nguyễn Thị Mộng Tuyền; Nguyễn Giang Châu; Trần Duy Mỹ; Dương Tiến Hà My

205

2020

Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin về công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Thu Thủy; Trần Minh Ngọc; Phạm Thị Phương Thảo

206

2020

Phân tích phi tuyến cột thép chịu nén có xét mất ổn định cục bộ

Nguyễn Phú Cường; Nguyễn Huy Phước; Phạm Thái

207

2020

Ứng dụng thị giác máy tính vào việc phân loại vải dệt truyến thống của Thái Lan  (Classification of Thai traditional woven fabrics based on computer vision)

Trương Hoàng Vinh; Thongchai Surinwarangkoon; Kittikhun Meethongjan; Gen Narang Kulnides

208

2020

Phát triển các kỹ thuật làm trơn tuyến tính cho phần tử đa giác.

Lê Thanh Cường; Châu Nguyên Khải

209

2020

Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và sự gắn kết ngang hàng trong nền kinh tế chia sẻ

Huỳnh Lương Tâm; Nguyễn Minh Hà; Bùi Thành Khoa

210

2020

Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của một mẫu trực quan biểu diễn tập dữ liệu dùng trong phân tích dữ liệu trực quan.  (Constituting the criteria to assess the effectiveness of a visual pattern representing a dataset for visual analysis)

Lê Xuân Trường; Trần Vĩnh Phước; Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

211

2020

Áp dụng kỹ thuật PLS-SEM trong tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực làm việc của sinh viên đại học khối ngành kinh tế -kinh doanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Đinh Thị Thu Hiền; Dương Tiến Hà My

212

2020

Sử dụng ảnh vệ tinh IMERG để đánh giá lượng mưa cực đoan cho khu vực Mekong từ năm 2001-2019

Võ Quang Tường; Trần Thanh Danh

213

2020

Rủi ro chất lượng của dự án đầu tư xây dựng  công trình dân dụng

Nguyễn Thanh Phong; Lê Thành Thu

214

2020

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng tại các nền kinh tế mới nổi

Lê Thanh Tùng; Lê Tuấn Anh

215

2020

Thí nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu và hàm lượng tro bay đến quá trình nhiệt thủy hóa và tính chất cơ lý của bê tông khối lớn.

Bùi Anh Kiệt; Nguyễn Thị Bích Thủy; Nguyễn Trọng Chức

216

2020

Đánh giá tác động của việc tăng thuế bảo vệ môi trường đến hành vi tiêu dùng túi nilon tại TP. HCM

Tống Hồng Lam; Nguyễn Minh Nhựt

217

2020

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của lá cây vẹt trụ (bruguiera cylindrica)

Nguyễn Thị Lệ Thủy; Bùi Thanh Tùng

218

2020

Ứng dụng phương pháp định lượng trong phân tích dữ liệu đánh giá năng lực nhà thầu phụ trong dự án xây dựng

Võ Đăng Khoa; Bùi Tâm Phúc

219

2020

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhà quản lý dự án

Phan Thanh Phương; Lê Hoàng Duy

220

2020

Phát triển các phương pháp phân tích giới hạn và thích nghi của kết cấu tấm dựa trên tối ưu nón bậc hai

Trần Trung Dũng; Lê Văn Cảnh

221

2020

Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người học đối với các khóa học trực tuyến ngắn hạn

Phan Thị Ngọc Thanh; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; Vương Minh Khoa

222

2020

Nghèo đa chiều – Phân tích và so sánh giữa các nhóm dân tộc thiểu số và đa số tại Việt Nam

Phạm Quang Anh Thư

223

2020

Đô thị hoá và tiêu dùng năng lượng tại các quốc gia ASEAN - Cách tiếp cận chuỗi thời gian

Hồ Minh Chí; Võ Hồng Đức

224

2020

The Volatility Risk of Foreign Currencies at Mutiple Horizons

Võ Hồng Đức; Nguyễn Thiện Nhân

225

2020

Xây dựng mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Thanh Phong; Đoàn Hồ Đan Tâm; Dương Tiến Hà My; Huỳnh Đặng Bích Vy; Lê Phúc Loan; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

226

2020

Foreign Investment, Economic Growth and Environmental Degradation since the 1986 “Economic Renovation” in Vietnam

Võ Hồng Đức; Vũ Quang Vĩnh; Hồ Minh Chí

227

2020

Are financial holding companies’ subsidiaries riskier than bank holding companies’ affiliates?

Lý Kim Cương

228

2020

Nghiên cứu chuyển vị của công trình gia tải bằng bấc thấm bơm hút chân không.

Nguyễn Trọng Nghĩa; Lê Thanh Cường

229

2020

Một mô hình phân tích 2D/3D cho ứng xử kết cấu tấm và vỏ trên cơ sở lý thuyết đàn hồi bậc cao

TS. Lê Thanh Cường, Nguyễn Duy Khương; Nguyễn Trọng Phước; Phan Vũ Phương

230

2020

Rủi ro thị trường các ngành của Việt Nam & các nhân tố tác động: Ảnh hưởng của covid -19

Ho Minh Chi

231

2020

Tác động của Covid-19 tới tâm lý và thể chất của người dân

Nguyen Tra My; Le Kien

232

2021

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng các loại gạch phế thải để chế tạo bê tông và vật liệu xây dựng

TS. Lâm Ngọc Trà My; TS. Lê Đức Hiền; TS. Nguyễn Duy Liêm; TS. Nguyễn Đức Trọng; ThS. Lê Văn Bình; KS. Nguyễn Việt Khải; KS. Nguyễn Việt Thanh

233

2021

Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam

TS. Vân Thị Hồng Loan; TS. Võ Hồng Đức; ThS. Trần Phú Ngọc; CN. Hoàng Thị Thu Hiền

234

2021

Áp dụng thuật toán đám mây và mô hình cấu trúc trong phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng cuộc sống của người dân tại TP.Hồ Chí Minh

NCS.ThS. Huỳnh Đặng Bích Vy; TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; ThS. Dương Tiến Hà My; TS. Nguyễn Văn Dư; TS. Lê Thái Thường Quân; TS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền; ThS. Đoàn Hồ Đan Tâm; ThS Vũ Bích Ngọc; ThS Nguyễn Thế Hùng; TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh;

235

2021

Nghèo đa chiều và di cư tại Việt Nam - áp dụng logic mờ trong đo lường và phân tích

TS. Phạm Quang Anh Thư; TS. Vân Thị Hồng Loan; ThS Nguyễn Thị Phúc Doang; ThS Tống Hồng Lam; ThS Lê Công Tâm; ThS Bùi Anh Sơn; TS Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; CN. Chung Tuyết Minh

236

2021

Nghiên cứu phát triển các nguồn thức ăn tiện lợi cho việc nhân nuôi loài thiên địch bọ xít mắt to Geocoris ochropterus (Hemiptera: Geocoridae) và đánh giá khả năng ăn mồi của chúng trong canh tác an toàn.

TS Nguyễn Ngọc Bảo Châu; PGS.TS Nguyễn Bảo Quốc; TS Bùi Phú Nam Anh; ThS Nguyễn Văn Minh; ThS Bùi Thị Kiều Oanh; Nguyễn Thị Phụng Kiều ( Bảo vệ thực vật); Lê Thụy Tố Như (CNSH)

237

2021

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán tối ưu để dự báo hư hỏng và tối ưu các thông số của kết cấu.

TS Lê Thanh Cường; ThS Lê Minh Hoàng; ThS Nguyễn Trọng Nghĩa; TS Trần Thanh Danh; Nguyễn Ngọc Phú ( Học viên cao học ĐH Bách Khoa HCM)

238

2021

Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự báo thời tiết dựa trên nhận dạng ảnh bầu trời

Th.S Lâm Trần Tuấn Dzi ; Th.S Bùi Huỳnh Thúy Mai; CN Dương Thị Hồng Hà

239

2021

Financial integration and economic growth – A panel analysis in the ASEAN region

ThS. Hồ Minh Chí; TS. Võ Hồng Đức

240

2021

Measuring National Intellectual Capital: A Novel Approach

TS. Võ Hồng Đức; ThS. Hồ Minh Chí

241

2021

The Determinants of Renewable Energy Consumption: An analysis

ThS. Võ Thế Anh; TS. Võ Hồng Đức

242

2021

Chất lượng thể chế và Tài chính bao trùm ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Institutional Quality and Financial Inclusion in the Asia-Pacific Region)

TS. Vân Thị Hồng Loan; TS. Võ Hồng Đức; ThS. Nguyễn Thiện Nhân

243

2021

Phát triển thuật toán tối ưu và áp dụng cho một số bài toán kỹ thuật (An improve optimization algorithm for solving optimization problems)

TS. Lê Thanh Cường; ThS. Lê Minh Hoàng

244

2021

Phát triển nhà ở tại Việt Nam: trường hợp tỉnh Lâm Đồng (Housing Development in Vietnam: Lam Dong Province Case Study)

TS. Nguyễn Bảo Thành

245

2021

Tích hợp trực quan hóa vào mô hình học khám phá  (Integrating visualization into discovery-learning model)

PGS. TS. Trần Vĩnh Phước ; Lê Xuân Trường;
Huỳnh Thị Ngọc Cẩm;
Trần Thị Vân Anh.

246

2021

Phản ứng của chính phủ và sự chấp hành của người dân trong chống dịch COVID - 19 tại Việt Nam

Lê Thanh Tùng; Phạm Tiến Thành

247

2021

Lượng mưa đầu đời và tích lũy vốn con người dài hạn của phụ nữ châu Phi (Early-life Rainfall and Long-term Human Capital Accumulation of African Woman)

Nguyễn Trà My; Lê Kiên

248

2021

Biến động khí hậu và sức khỏe trẻ em (Climate Volatility and Child Health)

Lê Kiên; Nguyễn Trà My

249

2021

Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Dương Quỳnh Nga; Vũ Thanh Bình; Võ Thị Phương; Nguyễn Văn Điệp

250

2021

Ý định học tiếp chương trình đào tạo khác cùng trường đại học của thế hệ Z

Cao Minh Trí; Lê Thị Kim Khang

251

2021

Nghiên cứu về ý định khởi sự kinh doanh xã hội của học viên khối ngành kinh tế

Bùi Ngọc Tuấn Anh; Vân Thị Hồng Loan; Phạm Minh

252

2021

Vai trò trung gian và điều tiết của niềm đam mê, tính trung tâm của bản sắc, hình mẫu lý tưởng và nhân cách đến ý định khởi nghiệp

Đoàn Thị Thanh Thúy; Nguyễn Trần Cẩm Linh; Nguyễn Ngọc Đan Thanh

253

2021

Nghiên cứu và thiết lập bài học lập trình theo lý thuyết mã hóa kép (Researching and constituting a lesson of programming according to the dual-coding theory)

ThS. Lê Hồng Thi; Trần Vĩnh Phước;
Lê Xuân Trường;
Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

254

2021

Những yếu tố giúp duy trì ý định tiếp tục học tập của sinh viên – chương trình đào tạo trực tuyến

ThS. Nguyễn Ngọc Thông

255

2021

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của cọc xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

256

2021

Bảo quản hạt phấn cây dưa lưới Cucumis Melo L.

ThS. Nguyễn Trần Đông Phương, Mai Thế Sang

257

2021

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tiêu dùng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Kim Phước, Th.S Phan Ngọc Thùy Như;
Th.S Phạm Minh Tiến.

258

2021

Nghiên cứu hành vi tiêu thụ bền vững (sustainable consumption): phân tích trường hợp tiêu dùng thực phẩm hữu cơ tại TP.HCM

Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên; Chung Tuyết Minh ; Trần Duy Mỹ; Tống Hồng Lam; Phan Hoàng Phúc

259

2021

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể dục thể thao tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Sloutions to improve the efficiency of sports activity Ho Chi Minh City Open Unverrsity)

Võ Nhật Sơn, ThS. Trình Quốc Trung;
TS. Phan Thanh Mỹ

260

2021

Áp dụng ma trận phân tích IPMA trong xây dựng mô hình thu hút đầu tư cho Thành Phố Hồ Chí Minh

ThS. Lê Khoa Nguyên, Nguyễn Giang Châu; Lê Giang Phương Bình;  Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên; Phùng Hoàng Minh

261

2021

Bình luận án lệ và phát triển bản án thành án lệ trong lĩnh vực thừa kế

TS. Lâm Tố Trang, Bùi Thị Thu; Huỳnh Thị Kim Lan

262

2021

Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách tại TP. HCM trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị

ThS. Lương Thị Thu Hương

263

2021

Hoàn thiện pháp luật về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

TS. Nguyễn Thị Tâm, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung; TS.Nguyễn Thị Minh Phượng; TS.Lê Nguyễn Quốc Khang; ThS.Nguyễn Hoàng Thịnh

264

2021

Thực trạng pháp luật về phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay (Real situation of law construction about decentralized economic management in the VietNam today)

ThS. Trần Thị Mai Phước

265

2021

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu Á

Nguyễn Thị Ánh Như; Lương Thị Thúy Hường

266

2021

Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam

Phạm Thị Phương Thảo

267

2021

Nghiên cứu khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN - SMEs) tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Covid 19

Trần Minh Ngọc; Đinh Thị Thu Hiền; Phạm Thị Phương Thảo; Vũ Bích Ngọc; Huỳnh Đặng Bích Vy; Vũ Nhật Minh

268

2021

Nghiên cứu tinh thần khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thế Hùng, Ngô Đăng Khoa; Nguyễn Văn Đại; Huỳnh Đặng Bích Vy; Nguyễn Hải Yến; Lê Nguyễn Khánh Trang

269

2021

Năng lực toàn cầu của sinh viên – nghiên cứu thực nghiệm dành cho sinh viên ngành Luật

ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh

270

2021

Ứng dụng thuật toán tối ưu cho bài toán cơ đất

ThS. Tô Thanh Sang; TS. Lê Thanh Cường

271

2021

Phân lớp hình ảnh dựa trên phân vùng và học sâu

ThS. Võ Thị Hồng Tuyết

272

2021

Khảo sát một số hoạt tính sinh học của cao chiết Bí Kỳ Nam (Hydnophytum Formicarum Jack.)

ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bùi Thanh Tùng

273

2021

Một thuật toán hiệu quả trong việc chuẩn đoán sức khỏe công trình (An efficient optimization algorithm for predicting structural health monitoring)

ThS. Lê Minh Hoàng, TS. Lê Thanh Cường

274

2021

Tận dụng tro bay để thay thế môt phần côt liệu nhỏ trong vữa xi măng. (Utilization of fly ash to replace a part of fine aggregate in mortar)

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Bùi Anh Kiệt;
Trần Văn Miền

275

2021

Wealth Outcomes in Female Headed Households in Vietnam

Võ Hồng Đức; Hồ Minh Chí

276

2021

Mô hình đảm bảo chất lượng khoá học trực tuyến: Thực tiễn xây dựng và áp dụng

Phan Thị Ngọc Thanh; Đặng Thị Thảo Ly

          Nguồn: Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Minh Hà